Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 23/03

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 56 KB 23/03/2020 9:24:03 SA
Phiếu bài tập ngày 23/03 môn tiếng Anh 6 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học trực tuyến lớp 6 môn tiếng Anh giúp các em học sinh nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 6 mới trọng tâm hiệu quả.