Sáng kiến kinh nghiệm: Gây hứng thú học tập phân môn Học vần lớp Một qua các trò chơi

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Sáng kiến kinh nghiệm: Gây hứng thú học tập phân môn Học vần lớp Một qua các trò chơi là sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Việt 1, giúp các thầy cô có thêm phương pháp dạy học thích hợp. Mời các thầy cô cùng tham khảo.
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 Xem thêm