Tả cây tràm lớp 4, 5

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tả cây tràm lớp 4, 5 116,2 KB 13/03/2019 8:50:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tả cây có bóng mát - Cây tràm là tài liệu cho các em học sinh tham khảo hoàn thiện, rèn luyện cách làm bài văn miêu tả cây có bóng mát, cây cổ thụ, củng cố vốn từ ngữ cho bài văn miêu tả.
Xem thêm các thông tin về Tả cây tràm lớp 4, 5
Văn miêu tả lớp 5 Xem thêm