Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng 183 KB 03/07/2015 4:30:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức được sử dụng khi Đảng viên muốn chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương hoặc nội bộ. Mời các bạn tham khảo thủ tục chuyển sinh hoạt dưới đây mà VnDoc giới thiệu.
Xem thêm các thông tin về Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng
Văn bản pháp luật Xem thêm