Thì Hiện tại đơn

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thì Hiện tại đơn 362 KB 02/06/2016 2:10:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. ... Nó được gọi là simple (đơn giản) vì cấu trúc hình thành bao gồm một từ đơn (như write hoặc writes), khác với các thì hiện tại khác như thì hiện tại tiếp diễn (is writing) và thì hiện tại hoàn thành (has written).
Xem thêm các thông tin về Thì Hiện tại đơn
Tiếng Anh giao tiếp Xem thêm