Hãy tả cảnh mùa hè và nói lên cảm tưởng khi hè đến

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Văn mẫu lớp 5: Hãy tả cảnh mùa hè và nói lên cảm tưởng khi hè đến để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra sắp tới đây của mình.
Tiếng Việt lớp 5 Xem thêm