Would like Cách dùng, cách trả lời, cấu trúc và bài tập

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh về cấu trúc Would you like giúp bạn đọc nắm chắc cách dùng, cách trả lời câu hỏi Would you like và bài tập áp dụng có đáp án giúp bạn đọc nắm chắc cấu trúc Tiếng Anh quan trọng này.
Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use Xem thêm