Would like Cách dùng, cách trả lời, cấu trúc và bài tập

Cấu trúc Would you like trong Tiếng Anh

Would you like là cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thông dụng được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Would you like có nhiều cách sử dụng khác nhau, tuy nhiên có 2 cách sử dụng chính: dùng để mời ai đó hoặc đưa ra một lời đề nghị; dùng để hỏi ước muốn, mong muốn của người khác một cách lịch sự. Bài viết sau sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn nhé.

Sử dụng như một lời đề nghị hoặc mời ai đó

Cấu trúc

Would you like + N/to infinitive…?

Ví dụ:

- Would you like to have dinner with us on Sunday?

- Would you like some rice?

- Would you like a cup of tea?

- Would you like to go to a picnic?

Would you like to go to the park this weekend?

- I would like a chocolate bar, please.

Cách trả lời

Chấp nhận lời mời/đề nghị:

- Yes, I would

- Yes, please

- Yes, I’d love to.

Từ chối lời mời/đề nghị:

- No, thank you

- I am sorry, I can’t….

- I would love to…,but…

Ví dụ:

- Would you like some rice? – Yes, please.

- Would you like a cup of tea? – No, thank you.

- Would you like to go to a picnic this weekend? – I would love to go a picnic but I have to go to the movie with my boyfriend.

Hỏi về ước muốn của ai đó một cách lịch sự

Cấu trúc: What + would + S + like?

Để đặt câu hỏi, ta chỉ cần thay thê chủ ngữ bằng một trong các đại từ: you, they, he, she, hoặc tên người.

Ví dụ:

- What would you like?

- What would Mike like?

- What would they like?

Cách trả lời

Trả lời theo cấu trúc: S + like + N/to infinitive…

Ví dụ:

- What would you like, sir? – I’d like a pizza.

- What would they like? – They’d like to go to Korea.

- What would you like to be in the future? -I’d like to be a doctor.

- What would Bill like? – He’d like to go to see the movie after work.

- What would you like, Tom? – I’d like cappuccino, please.

Bài tập

Chọn câu trả lời đúng:

1. Would you like ……. with him?

A. to traveling B. to travel

C. travel D. traveling

2. Would you like something …….?

A. to eat B. to eating

C. eat D. eating

3. How …… your coffee?

A. would like B.you would like

C. would you like to D.would you like

4.Who …….. come with me?

A. likes B. would you like

C. would like to D. would like

5.Where would you ……?

A. like to stay B.liking to stay

C. like to staying D.like stay

6.Would you like …….?

A. have some orange juice B. some orange juice

C. having some orange juice D. to have some orange juice

Trên đây là toàn bộ của Would like Cách dùng, cách trả lời, cấu trúc và bài tập. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.077
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use Xem thêm