Cấu trúc Not Until và Only When

Đảo ngữ với Not until và Only when

Tài liệu lý thuyết về cấu trúc Not Until và Only When dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh bao gồm định nghĩa, cách dùng và ví dụ minh họa của 2 cấu trúc Not only và Only when. Mời bạn đọc tham khảo!

Chú ý: Not until và Only when có ngữ nghĩa gần giống nhau, đôi khi có thể thay thế nhau

I. Cấu trúc Not Until

Not until …. : Mãi đến khi, cho đến khi

Not until S + auxiliary verb……auxiliary verb + S

Vế 1 Vế 2 (đảo trợ động từ hoặc tobe lên trước)

Như vậy vế 1 viết như thông thường, vế 2 đảo ngữ là chúng ta đã có một câu đúng ngữ pháp.

Ví dụ:

Not until [we had reached the top] [did we realize how far we had come].

=> Mãi đến khi lên tới đỉnh, chúng tôi mới nhận ra mình đã đi được bao xa.

II. Cách viết lại câu với Not until

We couldn’t see the view of the ocean until the rain stopped.

=> Not until [the rain stopped][could we see the view of the ocean].

Cách viết lại câu:

+ Giữ nguyên vế sau until và đặt ngay sau Not until

+ Vế còn lại chuyển thành khẳng định vào đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ

Ví dụ:

1. The protests didn’t stop until the president resigned.

=> Not until [the president resigned][did the protests stop]

Dịch: Mãi đến khi tổng thống từ chức, các cuộc biểu tình mới dừng lại.

2. I didn’t stop worrying about my daughter until she call me.

=> Not until [my daughter called me][did I stop worrying about her].

Dịch: Mãi đến khi em gái gọi điện cho tôi, tôi mới ngừng lo lắng về cô ấy.

III. Cấu trúc Only when

Only when…: Chỉ đến khi

Cấu trúc và cách dùng của Only when giống y hệt với Not until

Ví dụ Only when:

1. Only when I filled my glass did I notice that it was broken.

I didn’t notice that my glass was broken until I filled it.

=> Only when I filled my glass did I notice that it was broken.

Dịch: Chỉ đến khi tôi đổ đầy cốc nước, tôi mới nhận ra rằng nó bị vỡ.

2. He didn’t visit me until he needed some money.

=> Only when he needed some money did he visit me.

Dịch: Chỉ đến khi anh ta cần tiền, anh ta mới đến thăm tôi.

Trên đây là toàn bộ nội dung ý nghĩa, cách dùng và ví dụ của Cấu trúc Not Until và Only When. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.918
Sắp xếp theo
    Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use Xem thêm