Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Phần 2

Bài tập môn Sinh học lớp 6

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Phần 2 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 5: Sinh sản sinh dưỡng - Phần 3

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Phần 1

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Phần 3

Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:

Câu 1. Các bộ phận chính của hoa gồm

 1. cuống hoa, đế hoa và cánh hoa.
 2. đài hoa, tràng hoa, nhị hoa và nhuỵ hoa.
 3. cuống hoa, đế hoa, đài hoa.
 4. nhị hoa và nhuỵ hoa.

Câu 2. Căn cứ vào bộ phận sinh sản chính của hoa, người ta chia hoa thành 2 nhóm là

 1. hoa đực và hoa cái.
 2. hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.
 3. hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
 4. hoa thụ phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

Câu 3. Nhụy hoa gồm các bộ phận là

 1. đầu nhuỵ và vòi nhuỵ.
 2. bầu nhuỵ, noãn và vòi nhuỵ
 3. đầu nhuỵ, noãn và vòi nhuỵ.
 4. bầu nhuỵ, vòi nhuỵ và đầu nhuỵ.

Câu 4. Nhị hoa gồm các bộ phận là

 1. bao phấn và hạt phấn.
 2. bao phấn và chỉ nhị.
 3. chỉ nhị và hạt phấn.
 4. bao phấn và hạt phấn.

Câu 5. Tràng hoa có đặc điểm là

 1. gồm nhiều cánh hoa rời hoặc dính nhau.
 2. có thể có những màu sắc khác nhau tuỳ loại cây.
 3. có thể có hương thơm.
 4. cả A, B và C.

Câu 6. Hoa lưỡng tính là hoa có

 1. cả nhị và nhuỵ.
 2. đài hoa, tràng hoa và nhuỵ hoa
 3. cuống hoa, đế hoa, bao hoa.
 4. cuống hoa, nhị hoa và tràng hoa.

Câu 7. Nhóm hoa nào sau đây đều là hoa đơn tính?

 1. Hoa ngô, hoa mướp, hoa dưa chuột.
 2. Hoa bưởi, hoa ổi, hoa ngọc lan.
 3. Hoa cải, hoa ngô, hoa sen.
 4. Hoa đậu, hoa lúa, hoa ngô.

Câu 8. Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản

 1. hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan sinh sản.
 2. hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng.
 3. có sự tham gia của cây bố và cây mẹ.
 4. có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

Câu 9. Hoa tự thụ phấn là

 1. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.
 2. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.
 3. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ.
 4. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ.

Câu 10. Hoa giao phấn là

 1. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.
 2. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.
 3. hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.
 4. hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ.

Câu 11. Nhóm hoa nào sau đây gồm toàn những hoa tự thụ phấn?

 1. Hoa bưởi, hoa ngô, hoa mướp.
 2. Hoa lúa, hoa đậu xanh, hoa lạc
 3. Hoa phong lan, hoa dừa, hoa cau.
 4. Hoa dưa chuột, hoa phi lao, hoa thị.

Câu 12. Nhóm hoa nào sau đây gồm toàn những hoa thụ phấn nhờ gió?

 1. Hoa dạ hương, hoa quỳnh.
 2. Hoa phong lan, hoa mướp.
 3. Hoa ngô, hoa phi lao.
 4. Hoa bưởi, hoa bìm bìm.

Câu 13. Đặc điểm nào sau đây là của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?

 1. Bao hoa tiêu biến hoặc có cấu tạo đơn giản.
 2. Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.
 3. Chỉ nhị dài, hoa thường ở đầu cành.
 4. Hạt phấn to và có gai, đầu nhuỵ có chất dính.

Câu 14. Bộ phận của hoa phát triển thành quả là

 1. vòi nhuỵ.
 2. đầu nhuỵ.
 3. noãn.
 4. bầu nhuỵ.

Câu 15. Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ : hoa đơn tính, hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

 1. Những hoa có đủ nhị và nhuỵ gọi là....................
 2. Những hoa thiếu nhị hoặc nhuỵ gọi là....................
 3. Hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là.............................
 4. Hoa đơn tính chỉ có nhuỵ gọi là...........................

Trả lời

bài tập sinh học lớp 6

Đánh giá bài viết
3 534
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Sinh Học 6 Xem thêm