Lịch sử lớp 5 bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lịch sử lớp 5 bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thể kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 5 hay, hướng dẫn các em giải chi tiết các câu hỏi và bài tập sách giáo khoa lớp 5 môn Lịch sử.

>> Bài trước:Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 5 bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Lịch Sử lớp 5 Bài 4 trang 10 tập 1

Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

- Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam chúng đã khai thác khoáng sản của đất nước ta.

- Chúng xây dựng các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt, lập các đồn điền trồng cao su, chè, cà phê, xây dựng đường giao thông vận tải để bóc lột nhân dân.

- Nước ta từ nước nông nghiệp đã bước đầu xuất hiện nền kinh tế công nghiệp và dịch vu.

Lịch Sử lớp 5 Bài 4 trang 11 tập 1

Quan sát hình 3, em hãy nêu nhận xét về tình cảnh người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX bị thực dân Pháp bóc lột một cách dã man. Quan sát hình 3 cho thấy hình ảnh người nông dân dùng sức mình thay cho trâu, bò, gia súc cày dưới ruộng

=> Sự độc ác, bóc lột sức lao động dã man của thực dân Pháp khi chúng đặt ách thống trị ở nước ta.

Bài 1 trang 12 SGK Lịch sử 5 tập 1

Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những ngành kinh tế mới nào?

Trả lời:

  • Xây dựng các hầm mỏ khai thác khoáng sản, nhất là than
  • Các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt, được xây dựng
  • Lập đồn điền trồng cao su, chè, cà phê...; đồng thời hệ thống giao thông vận tải được xây dựng. Lần đầu tiên ở Việt Nam có đường ô tô, đựờng xe lửa.

Bài 2 trang 12 SGK Lịch sử 5 tập 1

Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội?

Trả lời:

Sự xuất hiện các ngành kinh tế mới đã tạo ra những thay đổi trong xã hội Việt Nam: các giai cấp, tầng lớp mới ra đời như công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,...

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 5 bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông du

Đánh giá bài viết
238 21.742
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Lịch Sử 4

    Xem thêm