Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

1 140

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong Sách VBT nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

Bài 1 trang 5 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng

Lời giải:

Số lượng các dân tộc cùng chung sống trên đất nước ta là:

  A. 46
  B. 64
X C. 54
  D. 52

(giải thích: bài 1 phần I trang 3 SGK Địa lí lớp 9)

Bài 2 trang 5 VBT Địa lí 9:

Gạch bỏ ý sai trong câu sau: Mỗi dân tộc ở nước ta có những nét văn hóa riêng, thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phương thức sản xuất, quần cư, phong tục, tập quán,…

Lời giải:

Ý gạch bỏ trong câu là: phương thức sản xuất.

Bài 3 trang 5 VBT Địa lí 9:

Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Lời giải:

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Bài 4 trang 6 VBT Địa lí 9:

Điền một số dân tộc ít người ở nước ta vào bảng sau sao cho phù hợp

Địa bàn cư trú chủ yếu

Tên dân tộc

Trung du và miền núi Bắc Bộ

- Vùng thấp

Tả ngạn sông Hồng

………

Hữu ngạn sông Hồng

………

 

 

- Các sườn núi 700-1000m

………

 

- Vùng núi cao

………

 

Trường Sơn – Tây Nguyên

- Đắk Lắk

………

- Kom Tum và Gia Lai

………

 

- Lâm Đồng

………

 

Duyên hải cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ

- Các đồng bằng

………

- Các đô thị

………

 

Lời giải:

Địa bàn cư trú chủ yếu

Tên dân tộc

Trung du và miền núi Bắc Bộ

- Vùng thấp

Tả ngạn sông Hồng

Người Tày, Nùng

Hữu ngạn sông Hồng

Người Thái, Mường

 

 

- Các sườn núi 700-1000m

Người Dao

 

- Vùng núi cao

Người Mông

 

Trường Sơn – Tây Nguyên

- Đắk Lắk

Người Ê-đê

- Kom Tum và Gia Lai

Người Gia-rai

 

- Lâm Đồng

Người Cơ-ho

 

Duyên hải cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ

- Các đồng bằng

Người Chăm, Khơ-me

- Các đô thị

Người Hoa

 

Bài 5 trang 6 VBT Địa lí 9:

Sự thay đổi lối sống của các đồng bào vùng cao, từ “du canh, du cư” chuyển sang “định canh, định cư” đã đem lại những kết quả lớn nào?

Lời giải:

Sự thay đổi lối sống của các đồng bào vùng cao, từ “du canh, du cư” chuyển sang “định canh, định cư” đã đem lại những kết quả lớn:

- Đời sống được nâng lên.

- Góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng cao.

- Môi trường sống cải thiện.

- Tránh tình trạng chặt phá rừng bừa bãi.

....................................

Ngoài Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh lớp 9 mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Mời các tải về để ôn tập

Đánh giá bài viết
1 140
Giải Vở BT Địa Lí 9 Xem thêm