Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 45: Sử dụng năng lượng điện

86 5.759

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 45

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 45: Sử dụng năng lượng điện có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 75, 76 VBT Khoa học 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 45

Câu 1 trang 75 Vở bài tập Khoa học 5

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Trong các vật dưới đây, vật nào là nguồn điện?

a. Bóng đèn điện.

b. Bếp điện.

c. Pin.

d. Cả ba vật kể trên.

Trả lời:

Chọn c.

Câu 2 trang 75 Vở bài tập Khoa học 5

a) Hoàn thành bảng sau:

Hoạt động

Các dụng cụ, phương tiện không sử dụng điện

Các dụng cụ, phương tiện sử dụng điện

Thắp sáng

   

Truyền tin

   

Đốt nóng

   

Vận tải

   

Làm mát

   

b) Hãy nêu ý kiến so sánh của bạn giữa các dụng cụ, phương tiện không sử dụng điện và các dụng cụ, phương tiện sử dụng điện khi thực hiện cùng một hoạt động:

Trả lời:

a)

Hoạt động

Các dụng cụ, phương tiện không sử dụng điện

Các dụng cụ, phương tiện sử dụng điện

Thắp sáng

Đèn dầu, nến

Bóng đèn điện, đèn pin,…

Truyền tin

Ngựa, bồ câu truyền tin,…

Điện thoại, vệ tinh,…

Đốt nóng

Bếp lửa, bếp ga,…

Bàn là, máy sấy tóc,…

Vận tải

Xe đạp, xe ngựa,…

Xe điện, xe đạp điện, tàu điện ngầm,…

Làm mát

Quạt giấy, quạt mo,…

Máy điều hòa, quạt điện,…

b) Khi thực hiện cùng hoạt động thì các dụng cụ, phương tiện sử dụng điện thường hoạt động có năng suất cao hơn các dụng cụ, phương tiện không sử dụng điện.

Câu 3 trang 76 Vở bài tập Khoa học 5

Tìm hiểu một số đồ dùng, máy móc dùng điện ở gia đình bạn và hoàn thành bảng sau:

Tên đồ dùng, máy móc

Nguồn điện (pin, ắc-quy, ổ điện (điện do nhà máy điện cung cấp),…)

Tác dụng của dòng điện trong các đồ dùng, máy móc đó (đốt nóng, thắp sáng, làm chạy động cơ,…)

     

Trả lời:

Tên đồ dùng, máy móc

Nguồn điện (pin, ắc-quy, ổ điện (điện do nhà máy điện cung cấp),…)

Tác dụng của dòng điện trong các đồ dùng, máy móc đó (đốt nóng, thắp sáng, làm chạy động cơ,…)

Bóng đèn điện

Ổ điện

Thắp sáng

Bàn là

Ổ điện

Đốt nóng

Máy bơm nước

Ổ điện

Làm chạy động cơ

Đánh giá bài viết
86 5.759
Giải VBT Khoa học 5 Xem thêm