Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

Giáo án Hóa học lớp 12

Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí được biên soạn chi tiết với nội dung đầy đủ, trình bày logic giúp học sinh biết thêm về các phản ứng đặc trưng được dùng để phân biệt một số chất khí, cách tiến hành nhận biết một số chất khí riêng biệt.

Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

Biết được:

  • Các phản ứng đặc trưng được dùng để phân biệt một số chất khí.
  • Cách tiến hành nhận biết một số chất khí riêng biệt.

2. Kĩ năng

Giải lí thuyết một số bài tập thực nghiệm phân biệt một số chất khí cho trước (trong các lọ không dán nhãn).

3. Trọng tâm

- Các phản ứng đặc trưng được dùng để phân biệt một số chất khí.

II. CHUẨN BỊ: Dụng cụ thí nghiệm và các bình khí CO2, SO2, H2S, NH3.

III. PHƯƠNG PHÁP: Diễn giảng + trực quan+ đàm thoại.

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện.

2. Kiểm tra bài cũ:

- Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa một cation sau: Cu2+, Ba2+, Fe3+. Trình bày cách nhận biết chúng.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1:

Bài 1. Cho 2 bình riêng biệt đựng khí CO2 và SO2. Hãy trình bày cách nhận biết từng khí. Viết các phương trình hoá học.

HD:

HS dựa vào phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết các cation để giải quyết bài toán.

GV quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn thành bài tập..

Giải:

- Nhỏ vài giọt nước Brom vào 2 bình, bình nào làm mất màu nước Brom chứng tỏ chứa khí SO2

PT: SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

- Tiếp tục nhỏ vài giọt dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 vào bình còn lại, nếu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng, chứng tỏ chứa khí CO2.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

(màu trắng)

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + H2O

Đánh giá bài viết
1 604
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Hóa học lớp 12 Xem thêm