Giáo án Hóa học 8 bài 10: Hóa trị (Tiết 2)

Giáo án Hóa học 8 bài 10: Hóa trị

Giáo án Hóa học 8 bài 10: Hóa trị (Tiết 2) được tuyển chọn từ những giáo án hay của các giáo viên giàu kinh nghiệm trong cả nước, VnDoc.com mời quý thầy cố cùng tham khảo.

Giáo án Hóa học 8 bài 10: Hóa trị (Tiết 1)

Giáo án Hóa học 8 bài 11: Bài luyện tập 2

Tuần Ngày soạn:

Tiết 14 Ngày dạy:

Tiết 14: Bài 10: HOÁ TRỊ (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

- HS hiểu:

  • Hiểu và áp dụng qui tắc hoá trị trong hợp chất có 2 nguyên tố hoặc hợp chất có nhóm nguyên tử

2. Kỹ năng:

  • Tính hoá trị của một nguyên tố trong hợp chất khi biết CTHH của hợp chất và hóa trị của nguyên tố (nhóm nguyên tử) kia.
  • Biết cách lập CTHH của hợp chất.

3. Thái độ:

  • Nghiêm túc, trung thực, có tinh thần học tập cao, hứng thú với môn học.

II. PHƯƠNG PHÁP:

  • Đàm thoại nêu vấn đề.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

Hoá trị là gì? Hãy nêu quy tắc hoá trị?

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

Ở bài trước chúng ta đã làm quen với khái niệm hóa trị. Trong bài này chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức đó để vận dụng vào việc tìm công thức hóa học của các chất khi biết hóa trị của một chất nào đó.

b. Giảng dạy:

Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1. Tìm hiểu cách tính hoá trị của một nguyên tố

- GV: Yêu cầu HS tính hoá trị của Fe trong hợp chất FeCl3, biết Cl hóa trị (I)

- GV: Yêu cầu HS xác định hoá trị của C trong hợp chất CO­2.

- GV: Nhận xét và bổ sung

II- QUY TẮC HOÁ TRỊ:

2. Vận dụng:

a. Tính hoá trị của một nguyên tố:

- Dựa vào quy tắc hóa trị

Hoạt động 2. Lập công thức hoá học của hợp chất theo hoá trị

- GV: Hướng dẫn HS lập CTHH của hợp chất tạo bởi nitơ (IV) và oxi.

1. Đặt công thức của hợp chất là: NIVxOIIy

2. Theo quy tắc hóa trị ta có: IV.x = II.y

3. ⇒ x/y = II/IV = 1/2

4. ⇒ NO2

- Tương tự, yêu cầu HS lập công thức hóa học của Fe (III) và O; Al (III) và SO4 (II)

- GV: Nhận xét, yêu cầu HS rút ra quy tắc lập CTHH của chất theo hóa trị.

- GV: Lưu ý một số vấn đề

+ Nếu a = b thì x = y = 1

+ Nếu a khác b và tỉ lệ a: b (tối giản) thì x = b, y = a

+ Nếu a:b chưa tối giản thì giản ước để có a’: b’và lấy x = b’, y = a’.

b. Lập CTHH của hợp chất theo hoá trị:

Các bước lập CTHH:

1. Gọi CTTQ: AaxBby

2. Áp dụng QTHT:

a.x = b.y

3. Lập tỷ lệ: x/y = b/a = b'/a'

=> x, y

=> công thức cần tìm.

Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò:

Lập CTHH của hợp chất tạo bởi:

a. Canxi (II) và oxi (II).

b. Canxi (II) và PO4 (III).

c. Lưu huỳnh (IV) và oxi (II).

Dặn dò: Về nhà làm bài tập 5,6,7,8 SGK/ 38.

Tham khảo bảng hóa trị các nguyên tố hóa học

V. RÚT KINH NGHIỆM:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 2.284
Sắp xếp theo

Giáo án Hóa học lớp 8

Xem thêm