Giáo án Mỹ thuật 8 bài 29: TTMT Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng theo Công văn 5512

12
Tuần 25
Ngày soạn
Ngày dạy:
Bài 29: Thường thức mĩ thuật
MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA
TRƯỜNG PHÁI HỘI HOẠ ẤN TƯỢNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS hiểu biết thêm về trường phái hội hoạ ấn tượng
2. Năng lực
HS năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề sáng tạo, năng lực tự quản lý, hợp
tác nhóm, năng lực quan sát, khám khá, năng lực biểu đạt, năng lực thực hành,
3. Phẩm chất:
HS có phẩm chất tự tin cảm nhận thẩm mĩ tạo được thị hiếu thẩm mĩ lành mạnh
trách nhiệm với bản thân
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Phương tiện: tranh trong đồ dùng dạy học mỹ thuật 8, tranh phiên
bản.
2. Học sinh: sưu tầm tranh, tư liệu của các hoạ sỹ trong bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Định hướng cho học sinh nội dung cần hướng tới của bài học, tạo
tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung: HS tìm hiểu về trường phái hội họa ấn tượng.
c) Sản phẩm: Trình bày của HS
13
d) Tổ chức thực hiện:
Em hãy nói hiểu biết của em về trường phái hội họa ấn tượng.
- Vào bài học: Giới thiệu bài
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động của GV-HS
Sản phẩm dự kiến
a) Mục tiêu: HS tìm hiểu khái quát về trường phái hội họa ấn tượng
b) Nội dung: HS lắng nghe hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV ra 1 số câu hỏi củng cố kiến thức học sinh:
- Kể tên một số trường phái hội hoạ tiêu biểu của mỹ
thuật phương Tây từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.
- Kể tên 1 số hoạ sỹ, tác phẩm tiêu biểu của trường
phái ấn tượng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện theo các yêu cầu của GV
HS tiếp nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ GV
giao
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày kết quả
Bước 4: Kết luận nhận định
Giáo viên nhận xét và chốt kiến thức
14
Hoạt động1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về các hoạ sỹ
a) Mục tiêu: HS tìm hiểu khái quát về các hoạ sỹ trường phái hội họa ấn tượng
b) Nội dung: HS lắng nghe hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc sgk, cho HS thảo luận trả về:
- Năm sinh, năm mất?
- Đặc điểm sáng tác?
- Các tác phẩm tiêu biểu?
(Chất liệu?Nội dung?)
Nhóm 1 : Hoạ sỹ Mô-
Nhóm 2 : Hoạ sỹ Ma-
Nhóm 3 : Hoạ sỹ Van-goc
Nhóm 4 : Hoạ sỹ Xơ-ra
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện theo các yêu cầu của GV
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác
nhận xét
Bước 4: Kết luận nhận định
Giáo viên nhận xét và chốt kiến thức

Bài 29: TTMT Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng theo Công văn 5512

Giáo án Mỹ thuật 8 bài 29: TTMT Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng theo Công văn 5512 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Mỹ thuật 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Trên đây VnDoc đã chia sẻ tới các Giáo án Mỹ thuật 8 bài 29: TTMT Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng theo Công văn 5512. Hy vọng với tài liệu này giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Mỹ thuật lớp 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

Đánh giá bài viết
1 463
Sắp xếp theo

Giáo án lớp 8

Xem thêm