Kế hoạch giảng dạy môn Ngữ văn 8 theo công văn 5512

Kế hoạch Giáo dục của giáo viên môn Văn lớp 8

VnDoc xin chia sẻ Kế hoạch giảng dạy môn Ngữ văn 8 theo công văn 5512 của cô giáo Nông Thị Lưu. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt bài giảng trước khi đến lớp

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số5512 /BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: TIỂU HỌC VÀ THCS XÃ ĐAK UI

TỔ: XÃ HỘI

Họ và tên giáo viên: NÔNG THỊ LƯU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỮ VĂN, LỚP 8

(Năm học 2021 - 2021)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học (1)

Số tiết (2)

Thời điểm (3)

Thiết bị dạy học (4)

Địa điểm dạy học (5)

1

Nhớ rừng

2

Tuần 19

Chân dung Thế Lữ

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

2

Ông đồ

1

Tuần 19

Chân dung Vũ Đình Liên

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

3

Câu nghi vấn

2

Tuần 19, 20

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

4

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

2

Tuần 20

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

5

Khi con tu hú

1

Tuần 20

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

6

Quê hương

2

Tuần 21

Chân dung nhà văn Tế Hanh

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

7

Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

2

Tuần 21

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

8

Tức cảnh Pác Bó

2

Tuần 22

Chân dung Hồ Chí Minh

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

9

Câu cầu khiến

1

Tuần 22

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

10

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh

2

Tuần 22, tuần 23

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

11

Ngắm trăng, Đi đường

2

Tuần 23

Chân dung Hồ Chí Minh

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

12

Câu cảm thán

1

Tuần 23

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

13

Câu trần thuật

1

Tuần 24

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

14

Chiếu dời đô

2

Tuần 24

Chân dung Lý Công Uẩn

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

15

Hịch tướng sĩ

2

Tuần 25

Chân dung Trần Quốc Tuấn

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

16

Hành động nói

2

Tuần 25

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

17

Nước Đại Việt ta

2

Tuần 26

Chân dung Nguyễn Trãi

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

18

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

2

Tuần 26

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

19

Kiểm tra giữa học kì II

2

Tuần 27

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

20

Bàn luận về phép học

2

Tuần 27

Chân dung Nguyễn Thiếp

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

21

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

1

Tuần 28

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

22

Hội thoại

1

Tuần 28

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

23

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

1

Tuần 28

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

24

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận

1

Tuần 28

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

25

Đi bộ ngao du

2

Tuần 29

Chân dung Ru-xô

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

26

Lựa chọn trật tự từ trong câu

1

Tuần 29

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

27

Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

1

Tuần 29

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

28

Chương trình địa phương (phần Văn)

1

Tuần 30

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

29

Chữa lỗi diễn đạt

(lỗi logic)

1

Tuần 30

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

30

Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

12

Tuần 30

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

31

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghi luận

2

Tuần 31

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

32

Tổng kết phần Văn

3

Tuần 31, tuần 33

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

33

Văn bản tường trình

1

Tuần 31

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

34

Trả bài kiểm tra giữa học kì II

2

Tuần 32

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

35

Ôn tập phần tập làm văn

2

Tuần 32

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

36

Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II

2

Tuần 33,34

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

37

Văn bản thông báo

1

Tuần 33

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

38

Luyện tập làm văn bản tường trình

1

Tuần 34

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

39

Kiểm tra học kì II

2

Tuần 34

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

40

Luyện tập làm văn bản thông báo

1

Tuần 35

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

41

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

1

Tuần 35

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

42

Trả bài kiểm tra học kì II

2

Tuần 35

 

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

Đak ui, ngày tháng năm 2021

TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới quý thầy cô Kế hoạch giảng dạy môn Ngữ văn 8 theo công văn 5512. Ngoài ra mời quý thầy cô tham khảo các chương trình học lớp 6, chương trình học lớp 7, chương trình lớp 8 THCS, chương trình học lớp 9. Hy vọng với những tài liệu mà VnDoc chia sẻ sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho quý thầy cô tham khảo và hoàn thiện bài giảng trên lớp của mình

Đánh giá bài viết
1 10.335
Sắp xếp theo

Dành cho Giáo Viên

Xem thêm