Kế hoạch giảng dạy môn Địa lý từ lớp 6-9 theo công văn 5512

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
TRƯỜNG: TH THCS Tân Hiệp A5
TỔ: Tiếng Anh Sử Địa
Họ tên giáo viên: Minh Đức
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: Địa lí. LỚP: 6,7,8,9, BDHSG Địa 8.
(Học II năm học: 2020 - 2021)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
1.1. Lớp 6
STT
Bài học
Số tiết
Thời điểm
Thiết bị dạy học
Địa điểm dạy học
1
Không khí các
khối khí.
2
Tuần 20,21.
Tranh, Tivi, bảng phụ.
Lớp học
2
Khí áp các loại
gió.
2
Tuần 22,23.
Tranh, Tivi, bảng phụ.
Lớp học
3
Thời tiết, khí hậu
một số yếu tố
của khí hậu.
2
Tuần 24,25.
Tranh, Tivi, bảng phụ.
Lớp học
4
Ôn tập.
1
Tuần 26.
Tivi, bài tập.
Lớp học
5
Kiểm tra giữa kì.
1
Tuần 27.
Đề kiểm tra.
Lớp học
6
Nước trên Trái
Đất.
3
Tuần 28,29,30.
Tranh, Tivi, bảng phụ.
Lớp học
7
Đất sinh vật trên
Trái Đất.
3
Tuần 31,32,33.
Tranh, Tivi, bảng phụ.
Lớp học
8
Ôn tập.
1
Tuần 34.
Tivi, bài tập.
Lớp học
9
Kiểm tra HKII
1
Tuần 35.
Đề kiểm tra.
Lớp học
1.2. Lớp 7
STT
Bài học
Số tiết
Thời điểm
Thiết bị dạy học
Địa điểm dạy học
1
Tự nhiên Châu
3
Tuần 20,21
Bản đồ, bảng phụ, tivi.
Lớp học
2
Dân hội
Châu
3
Tuần 21,22
Bản đồ, bảng phụ, tivi.
Lớp học
3
Kinh tế Châu
3
Tuần 22,23
Bản đồ, bảng phụ, tivi.
Lớp học
4
Các khu vực Châu
3
Tuần 24,25
Bản đồ, bảng phụ, tivi.
Lớp học
5
Thực hành, luyện
tập.
1
Tuần 25
Bảng phụ, bài tập.
Lớp học
6
Ôn Tập.
1
Tuần 26
Tivi, bài tập.
Lớp học
7
Kiểm tra giữa kì.
1
Tuần 26
Đề kiểm tra.
Lớp học
8
Châu Nam Cực.
2
Tuần 27
Bản đồ, bảng phụ, tivi.
Lớp học
9
Châu Đại Dương.
2
Tuần 28
Bản đồ, bảng phụ, tivi.
Lớp học
10
Tự nhiên Châu Âu
3
Tuần 29,30
Bản đồ, bảng phụ, tivi.
Lớp học
11
Dân hội
Châu Âu
2
Tuần 30,31
Bản đồ, bảng phụ, tivi.
Lớp học
12
Kinh tế Châu Âu
3
Tuần 31,32
Bản đồ, bảng phụ, tivi.
Lớp học
13
Các khu vực Châu
Âu
4
Tuần 33,34
Bản đồ, bảng phụ, tivi.
Lớp học
14
Ôn tập
1
Tuần 35
Tivi, bài tập.
Lớp học
15
Kiểm tra HK II
1
Tuần 35
Đề kiểm tra.
Lớp học
1.1.3. Lớp 8
STT
Bài học
Số tiết
Thời điểm
Thiết bị dạy học
Địa điểm dạy học
1
Khu vực Đông Á.
2
Tuần 20
Bản đồ, bảng phụ, tivi.
Lớp học
2
Khu vực Đông
Nam Á.
3
Tuần 21,22
Bản đồ, bảng phụ, tivi.
Lớp học
3
Hiệp hội các nước
Đông Nam Á
( ASEAN).
2
Tuần 22,23
Bản đồ, bảng phụ, tivi.
Lớp học

Khung kế hoạch giảng dạy môn Địa lý từ lớp 6-9 theo công văn 5512

VnDoc xin giới thiệu Kế hoạch giảng dạy môn Địa lý từ lớp 6-9 theo công văn 5512 của giáo viên Võ Minh Đức biên soạn. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt bài giảng trước khi đến lớp

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới quý thầy cô Kế hoạch giảng dạy môn Địa lý từ lớp 6-9 theo công văn 5512. Ngoài ra mời quý thầy cô tham khảo các chương trình học lớp 6, chương trình học lớp 7, chương trình lớp 8 THCS, chương trình học lớp 9. Hy vọng với những tài liệu mà VnDoc chia sẻ sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho quý thầy cô tham khảo và hoàn thiện bài giảng trên lớp của mình

Đánh giá bài viết
6 4.746
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm