Kế hoạch giảng dạy môn Âm nhạc từ lớp 6-9 theo công văn 5512

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG…………………….
TỔ: ……………….
Họ tên: …………………….
CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: ÂM NHẠC KHỐI: THCS
(Năm học: 2020- 2021)
KHỐI LỚP 6- HỌC II
I. Kế hoạch dạy học
Phân phối chương trình
STT
Bài học
Số tiết
Thời điểm
Thiết bị dạy học
Địa điểm dạy
học
1
BÀI 5
- Học hát: Niềm vui của em
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Nhạc
Phong Nhã bài hát Ai yêu Bác Hồ
Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
3 tiết
Từ tuần 20- 22
Đàn organ
Loa phát nhạc
Tranh ảnh minh
họa
Nhạc cụ
Tại lớp học của
các lớp
2
BÀI 6
3 tiết
Từ tuần 23- 25
Đàn organ
Tại lớp học của
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
- Học hát: Ngày đầu tiên đi học
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu
nhạc Mô- da
Loa phát nhạc
Tranh ảnh minh
họa
Nhạc cụ
các lớp
3
ÔN TẬP
1
Tuần 26
Đàn organ
Loa phát nhạc
Nhạc cụ
Tại lớp học của
các lớp
4
KIỂM TRA GIỮA
1
Tuần 27
Đàn organ
Nhạc cụ
Phiếu bốc thăm
Tại phòng học
của các lớp
5
BÀI 7
- Học hát: Tia nắng, hạt mưa
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8, số 9
- Nhạc lí: Những hiệu thường gặp
trong bản nhạc
- Âm nhạc thường thức:
+ lược về nhạc hát nhạc đàn
+ Nhạc Văn Chung bài hát
Lượn tròn, lượn khéo
3 tiết
Từ tuần 28- 30
Đàn organ
Loa phát nhạc
Tranh ảnh minh
họa
Nhạc cụ
Tại lớp học của
các lớp
6
BÀI 8
- Học hát: Hô- la- hê, Hô- la-
- Tập đọc nhạc: TĐN số 10
- Âm nhạc thường thức: Nhạc
Nguyễn Xuân Khoát bài hát Lúa
3 tiết
Từ tuần 31- 33
Đàn organ
Loa phát nhạc
Tranh ảnh minh
họa
Nhạc cụ
Tại lớp học của
các lớp
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
thu
7
ÔN TẬP
1 tiết
Tuần 34
Đàn organ
Loa phát nhạc
Nhạc cụ
Tại lớp học của
các lớp
8
KIỂM TRA CUỐI NĂM
2 tiết
Tuần 35,36
Đàn organ
Nhạc cụ
Phiếu bốc thăm
Tại phòng học
của các lớp
KHỐI LỚP 7- HỌC II
I. Kế hoạch dạy học
Phân phối chương trình
STT
Bài học
Số tiết
Thời điểm
Thiết bị dạy học
Địa điểm dạy
học
1
BÀI 5
- Học hát: Đi cắt lúa
- Nhạc lí: lược về quãng
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
- Âm nhạc thường thức: Một số thể
loại bài hát
3 tiết
Từ tuần 20- 22
Đàn organ
Loa phát nhạc
Tranh ảnh minh
họa
Nhạc cụ
Tại phòng học
của các lớp
2
BÀI 6
- Học hát: Khúc ca bốn mùa
3 tiết
Từ tuần 23- 25
Đàn organ
Loa phát nhạc
Tại phòng học
của các lớp

Khung kế hoạch giảng dạy môn Âm nhạc từ lớp 6-9 theo công văn 5512

Kế hoạch giảng dạy môn Âm nhạc từ lớp 6-9 theo công văn 5512 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ đến quý thầy cô. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong quá trình soạn bài và chuẩn bị giáo án

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới quý thầy cô Kế hoạch giảng dạy môn Âm nhạc từ lớp 6-9 theo công văn 5512. Ngoài ra mời quý thầy cô tham khảo các chương trình học lớp 6, chương trình học lớp 7, chương trình lớp 8 THCS, chương trình học lớp 9. Hy vọng với những tài liệu mà VnDoc chia sẻ sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho quý thầy cô tham khảo và hoàn thiện bài giảng trên lớp của mình

Đánh giá bài viết
1 4.191
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm