Kế hoạch giảng dạy môn GDCD lớp 10, 11 theo công văn 5512

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Trang 1
PHỤ LUC 1
(CV số 512/BGD-ĐT ngày 18/12/2020 của BGD-ĐT)
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP: 10;11
NĂM HỌC 2020-2021
PHẦN MỘT KẾ HOẠCH CHUNG
LƯỢC LỊCH GIÁO VIÊN
- Họ tên: ................................
- Ngày tháng năm sinh: ........./....../...........
- Quê quán:.............................................
- Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Huệ.
- Nhiệm vụ, công tác được phân công: Giảng dạy môn ......................
- Kiêm nhiệm:...............
- Chức vụ: ..........................
- Ngày vào nghành:.................
CÁC CĂN C Y DỰNG KẾ HOẠCH
- Nhiệm vụ kế hoạch năm học của Sở, Bộ GD & ĐT
- Kế hoạch năm học của nhà trường, Kế hoạch của t Anh văn - Thể dục
- Nhiệm vụ được nhà trường, tổ bộ môn giao
- Thực tế đặc điểm, đặc trưng của bộ môn.
- Tình hình thực tế chất ợng nề nếp của các lớp được phân công giảng dạy.
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1.Thuận lợi
- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường về sở vật chất, thời gian; sự đoàn kết
giúp đỡ thân ái của các thành viên trong tổ;
- Được s góp ý, chỉ bảo tận tình của các đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm trong ngành;
- Sự tạo điều kiện về thời gian của gia đình, sự quan tâm của hội đối với nghề nghiệp, sự
động viên giúp đỡ của các bậc phụ huynh.
SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
TỔ: Sử- Địa- GDCD
CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 2
- Học sinh của trường đã ý thức hơn trong việc học tập. nhiều em năng khiếu, ngoan,
chú ý nghe giảng, luyện tập. Một số em nguyện vọng theo khối thi ĐH đã phấn đấu hơn trong
việc học tập.
- Phần lớn các em học sinh đã ý thức trong việc thực hiện các nền nếp nội quy của nhà
trường.
- Nội dung chương trình dạy học môn thể dục phù hợp, giúp học sinh chủ động hơn trong việc
tìm tòi, lĩnh hội kiến thức, giúp các em vận dụng một ch tối đa những học được trong nhà
trường vào thực tiễn cuộc sống; giúp học sinh rèn luyện những năng bản, nh thành, phát
triển và hoàn thiện nhân ch.
2. Khó khăn
- Năm học 2020 - 2021 năm học gần cuối áp dụng chương trình thay sách bậc THPT
nhưng việc đổi mới phương pháp dạy học vẫn một thách thức rất lớn đối với cả người dạy
người học.
- Một phần học sinh năng lực còn yếu, khả năng tự học, tự rèn luyện thấp; một số học sinh mải
chơi, chưa ý thức được việc học tập của mình, chưa động học tập đúng đắn, chưa tập trung
vào học. vậy kết quả học tập còn chưa cao.
B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
I. Công tác chính trị, tưởng, đạo đức lối sống
1. Học tập, rèn luyện chính trị, đạo đức lối sống
- Luôn chấp nh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà ớc, ch thị của
ngành Nghị quyết của nhà trường. Tham gia đày đủ c buổi học tập chính trị c cuộc vận
động khác do nhà trường, công đoàn c bộ phận tổ chức.
2. Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết ơng tr lẫn nhau trong chuyên môn và trong sinh hoạt;
- Xây dựng lề lối làm việc một cách nề nếp kỉ cương trên tinh thần tự giác và ý thức
trách nhiệm cao;
- Quản tốt học sinh trong giờ dạy kết hợp với việc xây dựng nề nếp cho học sinh trong việc
thực hiện nội quy nhà trường;
- Quan hệ với đồng nghiệp hoà nhã, thân ái trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Trung thực kịp
thời trong o cáo với cấp trên.
II. Công tác chuyên môn
1. Kế hoạch chung
1.1. Những yêu cầu biện pháp thực hiện chuyên môn
a. Thực hiện các nhiệm vụ chung
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
Trang 3
- Thực hiện Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo
dục của nhà trường;
- Căn cứ kế hoạch y dựngChương trình giáo dục theo hướng dẫn tại công văn số
2583/SGDĐT-GDTrH, 31/8/2020 của Sở GDĐT Bình Phước và tổ chức thực hiện trong toàn m
học;
- Căn cứ nội dung dạy học môn GDCD của trường, tổ chuyên môn.
- Tích cực tham gia xây dựng các chương trình ngoại khoá, chuyên đề theo quy định của
trường, của cấp trên;
- Tổ chức ngoại khoá, chuyên đề cho học sinh bằng nhiều hình thức như: Tọa đàm theo lớp;
ngoài trời, đi thực tế...
- Trong mỗi học kỳ đầy đủ kế hoạch cụ thể về việc dự giờ, hội giảng, rút kinh nghiệm
trao đổi chuyên môn:
+ Thao giảng: 04 tiết /năm; dự giờ: 18 tiết/năm
+ Đầu soạn giáo án chất lượng.
b. Soạn giảng (Yêu cầu kế hoạch bài dạy- giáo án)
- Chấp hành nghiêm chỉnh công tác chuyên môn, giảng dạy đúng kế hoạch theo phân phối
chương trình. Thực hiện đầy đủ mọi nội quy qui chế chuyên môn của nhà trường ngành đề ra:
+ n lịch báo giảng đầu tuần
+ Đánh giá chính xác, trung thực, khách quan kết quả học tập của học sinh
- Ra lớp, vào lớp đúng giờ. đủ giáo án đã được duyệt trước khi lên lớp;
- Đảm bảo duyệt giáo án trong tuần vào các buổi sáng thứ hai của tuần đó;
- Với các lớp nhiều học sinh khá phải dạy kiến thức nâng cao, m rộng. Còn c lớp đại trà
khi giảng bài phải chú ý tới việc tinh giản kiến thức sao cho d hiểu, dễ tiếp thu bài. Phần trọng
tâm phải nhấn mạnh, khắc u, đặc biệt chú ý tới những học sinh yếu, kém.
- Áp dụng phương pháp mới o việc dạy học. Đối với mỗi i dạy phải áp dụng một phương
pháp riêng để tiết học đạt hiệu qu cao nhất.
c. Hoạt động nâng cao chất lượng học sinh
- Truyền đạt vấn đề ngắn gọn nhưng chiều sâu, chính xác gần gũi thực tế, đúng chính
sách quan điểm của Đảng, Nhà nước.
- Nắm vững phương pháp, giảng dạy phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh, tăng cường
giảng dạy bằng phương pháp trực quan.
d. Kỷ luật lao động: Nghiêm túc thực hiện n nếp, trang phục, tác phong
1.2. Kiểm tra, đánh giá: tổ chức kiểm tra theo định kì, rút kinh nghiệm, giải quyết thắc mắc-
khiếu nại của học sinh.
- Đổi mới phương pháp, nội dung kiểm tra đánh giá đ đánh giá t đúng đối với năng lực
của từng học sinh.

Mẫu kế hoạch Kế hoạch giảng dạy môn GDCD lớp 10, 11 theo công văn 5512

VnDoc xin giới thiệu Kế hoạch giảng dạy môn GDCD lớp 10, 11 theo công văn 5512 là mẫu giáo án theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mời các thầy cô tham khảo.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP: 10;11

NĂM HỌC 2020-2021

PHẦN MỘT KẾ HOẠCH CHUNG

SƠ LƯỢC LÍ LỊCH GIÁO VIÊN

- Họ và tên: ................................

- Ngày tháng năm sinh: ........./....../...........

- Quê quán:.............................................

- Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Huệ.

- Nhiệm vụ, công tác được phân công: Giảng dạy môn ......................

- Kiêm nhiệm:...............

- Chức vụ: ..........................

- Ngày vào nghành:.................

CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Nhiệm vụ và kế hoạch năm học của Sở, Bộ GD & ĐT

- Kế hoạch năm học của nhà trường, Kế hoạch của tổ Anh văn - Thể dục

- Nhiệm vụ được nhà trường, tổ bộ môn giao

- Thực tế đặc điểm, đặc trưng của bộ môn.

- Tình hình thực tế chất lượng và nề nếp của các lớp được phân công giảng dạy.

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.Thuận lợi

- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường về cơ sở vật chất, thời gian; sự đoàn kết giúp đỡ thân ái của các thành viên trong tổ;

- Được sự góp ý, chỉ bảo tận tình của các đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm trong ngành;

- Sự tạo điều kiện về thời gian của gia đình, sự quan tâm của xã hội đối với nghề nghiệp, sự động viên giúp đỡ của các bậc phụ huynh.

- Học sinh của trường đã có ý thức hơn trong việc học tập. Có nhiều em có năng khiếu, ngoan, chú ý nghe giảng, luyện tập. Một số em có nguyện vọng theo khối thi ĐH đã phấn đấu hơn trong việc học tập.

- Phần lớn các em học sinh đã có ý thức trong việc thực hiện các nền nếp nội quy của nhà trường.

- Nội dung chương trình dạy học môn thể dục phù hợp, giúp học sinh chủ động hơn trong việc tìm tòi, lĩnh hội kiến thức, giúp các em vận dụng một cách tối đa những gì học được trong nhà trường vào thực tiễn cuộc sống; giúp học sinh rèn luyện những kĩ năng cơ bản, hình thành, phát triển và hoàn thiện nhân cách.

2. Khó khăn

- Năm học 2020 - 2021 là năm học gần cuối áp dụng chương trình thay sách ở bậc THPT nhưng việc đổi mới phương pháp dạy và học vẫn là một thách thức rất lớn đối với cả người dạy và người học.

- Một phần học sinh năng lực còn yếu, khả năng tự học, tự rèn luyện thấp; một số học sinh mải chơi, chưa ý thức được việc học tập của mình, chưa có động cơ học tập đúng đắn, chưa tập trung vào học. Vì vậy kết quả học tập còn chưa cao.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

I. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống

1. Học tập, rèn luyện chính trị, đạo đức lối sống

- Luôn chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ thị của ngành và Nghị quyết của nhà trường. Tham gia đày đủ các buổi học tập chính trị và các cuộc vận động khác do nhà trường, công đoàn và các bộ phận tổ chức.

2. Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong chuyên môn và trong sinh hoạt;

- Xây dựng lề lối làm việc một cách có nề nếp và kỉ cương trên tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao;

- Quản lý tốt học sinh trong giờ dạy kết hợp với việc xây dựng nề nếp cho học sinh trong việc thực hiện nội quy nhà trường;

- Quan hệ với đồng nghiệp hoà nhã, thân ái trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Trung thực và kịp thời trong báo cáo với cấp trên.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới quý thầy cô Kế hoạch giảng dạy môn GDCD lớp 10, 11 theo công văn 5512. Ngoài ra mời quý thầy cô tham khảo các chương trình học lớp 10, chương trình học lớp 11, chương trình lớp 12 THPT. Hy vọng với những tài liệu mà VnDoc chia sẻ sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho quý thầy cô tham khảo và hoàn thiện bài giảng trên lớp của mình

Đánh giá bài viết
1 1.538
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm