Kế hoạch bài giảng môn Vật lý lớp 10 năm 2020 - 2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Phụ lục 1. KẾ HOẠCH BÀI DẠY MINH HỌA
CHỦ ĐỀ: CÂN BẰNG LỰC- MOMEN LỰC
Thời lượng: 3 (tiết)
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
BIỂU HIỆN
NĂNG LỰC
Mục tiêu
hiệu
mục tiêu
NL vật lí

         
 


         
    


         
     


         
     


         
       


         
       

NL chung

         
         
 

PC chủ yếu

          
         
        

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC HỌC LIỆU
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
              
     
   
  
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. TIẾN TRÌNH
TT
Mục
tiêu
PP,
KTDH
Phương án đánh giá
Hoạt động 1. 
   
 




  
   
    
   
   
  
    

Hoạt động 2. 
   
 




  
   
    
   
  
   
    

    

Hoạt động 3.
   
   
   
    
   
  
 



 


 

  
   
   
   
   
  
  
   

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
   
  
B.CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1. Tổng hợp lực
1. Mục tiêu
            
2. Sản phẩm học tập
        
3. Tổ chức hoạt động
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
                 
               
 (GV thể giao nhiệm vụ thông qua phiếu học tập số 1)
              

 


 


   


 



     
  

         



















Kế hoạch bài giảng môn Vật lý lớp 10 năm 2020

Kế hoạch bài giảng môn Vật lý lớp 10 năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Mời quý thầy cô tham khảo cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Phụ lục 1. KẾ HOẠCH BÀI DẠY MINH HỌA

CHỦ ĐỀ: CÂN BẰNG LỰC- MOMEN LỰC

Thời lượng: 3 (tiết)

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

BIỂU HIỆN NĂNG LỰC

Mục tiêu

Kí hiệu mục tiêu

NL vật lí

1.2

Tổng hợp được các lực trên một mặt phẳng bằng hình vẽ.

1.2

1.2

Phân tích được một lực thành các lực thành phần vuông góc bằng hình vẽ.

1.2

2.3

Thiết kế được phương án tổng hợp hai lực đồng quy bằng dụng cụ thực hành

2.3

2.4

Thực hiện được phương án tổng hợp hai lực đồng quy bằng dụng cụ thực hành

2.4

2.3

Thiết kế được phương án tổng hợp hai lực song song cùng chiều bằng dụng cụ thực hành

2.3

2.4

Thực hiện được phương án tổng hợp hai lực song song cùng chiều bằng dụng cụ thực hành

2.4

NL chung

GT-HT

Thảo luận nhóm, báo cáo, trao đổi kết quả hoạt động: đề xuất giả thuyết; thực hành tổng hợp lực trước lớp.

GT-HT 6

PC chủ yếu

TT

Thu thập và báo cáo đúng với số liệu thu thập được trong thí nghiệm thực hành tổng hợp hai lực đồng quy và tổng hợp hai lực song song.

TT1

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới quý thầy cô Kế hoạch bài giảng môn Vật lý lớp 10 năm 2020 - 2021. Ngoài ra mời quý thầy cô tham khảo các chương trình học lớp 10, chương trình học lớp 11, chương trình lớp 12 THPT. Hy vọng với những tài liệu mà VnDoc chia sẻ sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho quý thầy cô tham khảo và hoàn thiện bài giảng trên lớp của mình

Đánh giá bài viết
1 1.935
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm