Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 4

1 308

Giáo án nghề Tin học văn phòng 11 bài 4

Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 4 là tài liệu giáo án điện tử lớp 11 hay nằm trong chương trình giáo dục hướng nghiệp 11, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để chuẩn bị bài soạn giảng hiệu quả và dễ dàng hơn.

BÀI 4: MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC TRONG WINDOWS

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức: Ngày soạn

- Hiểu khái niệm đường tắt

2. Kỹ năng:

- Biết khởi động và kết thúc các chương trình;

- Biết tạo đường tắt;

- Nắm được một số tính năng khác trong windows; mở tài liệu mới gần đây; tìm kiếm tệp và thư mục.

3. Trọng tâm: mục IV

B/ PHƯƠNG TIỆN

- Chuẩn bị của GV: SGK, máy vi tính

- Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi

C/ NỘI DUNG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Ổn định lớp

- Ghi sĩ số lớp

- Ghi tiêu đề bài học trên bảng

- Ổn định trật tự

- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp

- Ghi tiêu đề bài học

Bài 4: MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC TRONG WINDOWS

I. KHỞI ĐỘNG VÀ KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH

1. Khởi động

Cách 1: Start / All programs hoặc Programs / chọn chương trình

Cách 2: kích đúp chuột trái vào biểu tượng của chương trình

Giáo viên mở máy và thực hành trên máy tính

Yêu cầu học sinh mở máy và thực hành

Ghi bài

 

 

 

Quan sát

Thực hành

2. Kết thúc

C1: Chọn File / Exit

C2: File / Close

C3: Nhấn tổ hợp phím Alt + F4

C4: kích vào nút X góc phải trên cùng

Giáo viên thực hành trên máy tính

Yêu cầu học sinh thực hành

 

Ghi bài

 

 

 

Quan sát

Thực hành

II. TẠO ĐƯỜNG TẮT

* Ý nghĩa của đường tắt: giúp truy cập tới chương trình, tệp, thư mục nhanh hơn

* Giáo viên mở một số biểu tượng đường tắt và yêu cầu học sinh quan sát biểu tượng và sự khác nhau giữa đường tắt và không tạo đường tắt

* Cách tạo đường tắt: kích chuột phải vào biểu tượng cần tạo đường tắt, giữ và rê chuột vào vùng muốn đặt đường tắt, chọn Creat shortcut here

Giáo viên thực hành trên máy tính

Yêu cầu học sinh thực hành

 

Ghi bài

 

 

 

 

 

Quan sát

Thực hành

III. MỞ MỘT TÀI LIỆU GẦN ĐÂY

- Các tài liệu mới mở gần đây nhất được lưu trong My Recent Documents

- Giáo viên thực hành trên máy tính

Yêu cầu học sinh thực hành

Ghi bài

 

Quan sát

Thực hành

IV. TÌM TỆP/THƯ MỤC

Giáo viên thực hành trên máy tính

Yêu cầu học sinh thực hành

Quan sát

Thực hành

V. THỰC HÀNH

Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Mở chương trình Paint trong Accessories của menu Start

2. Đóng cửa sổ chương trình trên

3. Tạo đường tắt của chương trình trên ra màn hình nền

4. Mở một tài liệu gần đây

Tìm thư mục có tên Setups trong ổ D

 

Thực hành

D/ CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ

- Nhấn mạnh học sinh nên sử dụng phương thức để có thể mở được tại liệu nhanh nếu tài liệu đó mới được mở gần đây.

- Hỏi lại học sinh cách để có thể mở tài liệu đó giúp cho học sinh chú ý về vấn đề này.

Đánh giá bài viết
1 308
Giáo án Tin học văn phòng lớp 11 Xem thêm