Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ minh họa (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 9

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ minh họa (Tiếp theo) được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 7 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 7 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Tuần 29

Tiết: 58

BÀI THỰC HÀNH 9: TẠO BIỂU ĐỒ MINH HỌA

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Thực hiện được thao tác tạo biểu đồ đơn giản.

2. Kĩ năng: Thực hiện được thao tác tạo biểu đồ đơn giản.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:……………………………………………………………………………

7A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (20’) Bài tập 2. Tạo và thay đổi dạng biểu đồ.

+ GV: Đưa ra yêu cầu và nội dung bài tập 2.

+ GV: Thực hiện yêu cầu sau:

+ GV: Tạo mới một biểu đồ đường gấp khúc trên cở sở dữ liệu của khối A4:C9.

+ GV: Nháy chọn lại biểu đồ cột đã tạo trong mục d) của Bài tập 1 và đổi dạng biểu đồ thành biểu đồ đường gấp khúc.

+ GV: Yêu cầu HS so sánh với kết quả đạt được với biểu đồ vừa tạo ra.

+ GV: Yêu cầu HS đổi dạng biểu đồ vừa nhận được ở mục b) thành biểu đồ hình tròn.

+ GV: Yêu cầu HS rút ra kết luận từ biểu đồ hình tròn vừa tạo ra.

+ GV: Thực hiện thao tác xóa cột để có được trang tính như hình 117.

+ GV: Yêu cầu HS tạo biểu đồ hình tròn trên cở sở dữ liệu của khối A4:B9.

+ GV: Yêu cầu HS đổi biểu đồ nhận được thành biểu đồ đường gấp khúc và sau đó thành biểu đồ cột.

+ GV: Yêu cầu HS lưu bảng tính với tên Hoc sinh gioi khoi 7

+ GV: Hướng dẫn thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Đọc thông tin bài tập 1 SGK/89.

+ HS: Thao tác theo yêu cầu.

+ HS: Nháy nút lệnh Chart Wizard và chọn biểu đồ đường gấp khúc.

+ HS: Nháy chuột chọn biểu đồ. Thực hiện thao tác thay đổi dạng biểu đồ đã được học ở tiết trước.

+ HS: Quan sát hai biểu đồ được tạo ra và nhận xét giống và khác.

+ HS: Thực hiện các bước theo bài đã được học tại tiết trước chuyển thành biểu đồ hình tròn.

+ HS: Biểu đồ hình tròn chỉ có thể biểu diễn một cột.

+ HS: Chọn cột muốn xóa và thực hiện thao tác xóa đã học.

+ HS: Nháy nút lệnh Chart Wizard và chọn biểu đồ hình tròn.

+ HS: Các bước theo bài đã được học tại tiết trước chuyển lần lượt các biểu đồ theo đúng yêu cầu.

+ HS: Lưu bảng tính nháy chuột chọn nút lệnh Save.

+ HS: Thực hiện theo từng cá nhân đúng theo hướng dẫn.

2. Bài tập 2. Tạo và thay đổi dạng biểu đồ.

- Học sinh tự thực hiện các yêu cầu bài tập 2.

Hoạt động 2: (23’) Bài tập 3. Xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ.

+ GV: Nhắc lại nội dung kiến thức cũ đã học ở tiết trước.

+ GV: Đưa ra yêu cầu và nội dung bài tập 3.

+ GV: Khởi động chương trình bảng tính Excel.

+ GV: Yêu cầu HS mở bảng tính Bang diem lop em đã được lưu trong Bài thực hành 6.

+ GV: Trình chiếu bài mẫu cho HS quan sát và nhận biết.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác theo yêu cầu.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện các nội dung sau:

+ GV: Sử dụng hàm thích hợp, tính điểm trung bình môn theo từng môn học của cả lớp vào hàng dưới cùng của danh sách dữ liệu.

+ GV: Tạo biểu đồ cột minh họa điểm trung bình các môn học của cả lớp.

+ GV: Sao chép biểu đồ tạo được trên trang tính vào văn bản Word.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Các bạn quan sát theo dõi và nhận xét bài làm của bạn thực hiện.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.

+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung đã được GV chỉnh sửa.

+ GV: Yêu cầu HS lưu bảng tính với tên cũ.

+ HS: Lắng nghe, ghi nhớ → để thực hiện các thao tác.

+ HS: Đọc thông tin bài tập 3 SGK/91.

+ HS: Khởi động phần mềm thực hiện các thao tác theo hương dẫn.

+ HS: Mở bảng tính các em đã lưu trong bài thực hành 6. File → Open.

+ HS: Quan sát bài mẫu của GV đưa ra nhận biết cách thực hiện.

+ HS: Ôn tập lại các kĩ năng đã được học để thực hành.

+ HS: Thao tác theo yêu cầu.

+ HS: Sử dụng hàm Average tính điểm trung bình từng môn học (Toán, Vật lí, Ngữ văn, Tin Học) vào dòng cuối của bảng dữ liệu.

+ HS: Nháy nút lệnh Chart Wizard và chọn biểu đồ hình cột thao tác các bước đã học.

+ HS: Chọn biểu đồ đã tạo ra sử dụng nút lệnh Copy. Khởi động Word và sử dụng nút lệnh Paste để sao chép biểu đồ vào Word.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.

+ HS: Lưu bảng tính nháy chuột chọn nút lệnh Save.

3. Bài tập 3. Xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ.

* Thực hiện thao tác sau:

- Sử dụng hàm thích hợp, tính điểm trung bình môn theo từng môn học của cả lớp vào hàng dưới cùng của danh sách dữ liệu.

- Tạo biểu đồ cột minh họa điểm trung bình các môn học của cả lớp.

- Sao chép biểu đồ tạo được trên trang tính vào văn bản Word.

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài thực hành.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại nội dung bài chuẩn bị bài kiểm tra một tiết.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 544
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 7 Xem thêm