Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp (Tiết 2)

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 10

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp (Tiết 2) được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 7 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 7 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Tuần 33

Tiết: 65

BÀI THỰC HÀNH 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Ôn tập kiến thức, rèn luyện các kĩ năng đã học.

2. Kĩ năng: Ôn tập kiến thức, rèn luyện các kĩ năng đã học.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:……………………………………………………………………………

7A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (43’) Bài tập 2.

+ GV: Cho HS ôn lại các kiến thức đã được học về:

- Thao tác với bảng tính.

- Định dạng văn bản, tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác.

+ GV: Đưa ra yêu cầu và nội dung bài tập 2.

+ GV: Yêu cầu HS nhập dữ liệu vào trang tính như hình 122.

+ GV: Thực hiện yêu cầu sau:

+ GV: Nhập dữ liệu vào bảng.

+ GV: Thực hiện các điều chỉnh hàng và cột cần thiết.

+ GV: Yêu cầu HS sử dụng các công thức hoặc hàm thích hợp và thao tác sao chép công thức để tính:

- Tổng thu nhập bình quân đầu người của từng xã ghi vào các ô tương ứng trong cột Tổng cộng.

- Thu nhập trung bình của từng ngành của cả vùng ghi vào dòng Trung bình chung.

- Tổng thu nhập trung bình của cả vùng ghi vào ô bên phải, hàng dưới cùng.

+ GV: Thực hiện các thao tác chèn thêm hàng, thêm thông tin, định dạng và chỉnh sửa dữ liệu để có trang tính như hình 123.

+ GV: Yêu cầu HS sau khi thực hiện xong lưu bài với tên Thu nhap binh quan.xls

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ GV: Sắp xếp dữ liệu các xã theo:

- Tên xã, với thứ tự theo bảng chữ cái;

- Thu nhập bình quân về nông nghiệp, với thứ tự giảm dần;

- Thu nhập bình quân về công nghiệp, với thứ tự tăng dần;

- Tổng thu nhập bình quân, với thứ tự giảm dần.

+ GV: Lọc ra các xã:

- Với ba số liệu thu nhập bình quân về nông nghiệp cao nhất;

- Với ba số liệu thu nhập bình quân về công nghiệp cao nhất;

- Với ba số liệu thu nhập bình quân về thương mại thấp nhất;

- Với ba số liệu về thương mại cao nhất;

+ GV: Yêu cầu HS sau khi thực hiện xong thoát khỏi chế độ lọc.

+ GV: Lưu bài lại với tên khác là Thongke.xls

+ HS: Ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương trình.

+ HS: Xem lại thao tác định dạng, chèn thêm cột hàng vào bảng dữ liệu.

+ HS: Xem lại định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ, căn lề trong ô tính, cách tăng hoặc giảm số chữ số thập phân.

+ HS: Quan sát và thực hiện theo sự hướng dẫn.

+ HS: Thao tác theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Khởi động chương trình Excel và nhập dữ liệu vào trang tính như hình 122 SGK/94.

+ HS: Thao tác theo trình tự.

+ HS: Nhập đủ dữ liệu như hình trong 10’.

+ HS: Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng cho phù hợp.

+ HS: Xem lại các hàm và công thức đã được học để tính toán cho phù hợp với yêu cầu của bài toán.

+ HS: Sử dụng hàm Sum hoặc công thức để tính tổng sao chép công thức cho các hàng còn lại.

+ HS: Sử dụng hàm Average hoặc công thức để tính trung bình sao chép công thức cho các hàng còn lại.

+ HS: Sử dụng hàm Average hoặc công thức để tính trung bình của cả vùng.

+ HS: Sao chép nội dung bảng dữ liệu tạo ra, chỉnh sửa và tạo ra các bảng còn lại theo đúng mẫu.

+ HS: Thực hiện lưu bài File → Save/Thu nhap binh quan.xls

+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ HS: Các bước sắp xếp dữ liệu:

- Chọn một ô trong cột Tên xã nháy chọn nút lệnh.

- Chọn một ô trong cột Nông nghiệp nháy chọn nút lệnh.

- Chọn một ô trong cột Công nghiệp nháy chọn nút lệnh.

- Chọn một ô trong cột Tổng cộng nháy chọn nút lệnh.

+ HS: Thực hiện các bước lọc:

- Chọn trong cột Nông nghiệp – chọn top - nhập số hàng cần lọc 3.

- Chọn trong cột Công nghiệp – chọn top - nhập số hàng cần lọc 3.

- Chọn trong cột Thương mại – chọn bottom - nhập số hàng cần lọc 3.

- Chọn trong cột Thương mại – chọn top - nhập số hàng cần lọc 3.

+ HS: Chọn lệnh Data → Filter → AutoFilter.

+ HS: Thực hiện lưu bài File → Save As/Thu nhap binh quan.xls

2. Bài tập 2.

a. Lập trang tính, sử dụng công thức hoặc hàm tính toán.

1. Nhập dữ liệu vào bảng.

2. Điều chỉnh hàng và cột cần thiết.

3. Tính:

- Tổng thu nhập bình quân đầu người của từng xã ghi vào các ô tương ứng trong cột Tổng cộng.

- Thu nhập trung bình của từng ngành của cả vùng ghi vào dòng Trung bình chung.

- Tổng thu nhập trung bình của cả vùng ghi vào ô bên phải, hàng dưới cùng.

4. Chèn thêm hàng, thêm thông tin, định dạng và chỉnh sửa dữ liệu để có trang tính như hình 123.

5. Lưu bài với tên Thu nhap binh quan.xls

b. Sắp xếp và lọc dữ liệu:

1. Sắp xếp dữ liệu các xã theo:

- Tên xã, với thứ tự theo bảng chữ cái;

- Thu nhập bình quân về nông nghiệp, với thứ tự giảm dần;

- Thu nhập bình quân về công nghiệp, với thứ tự tăng dần;

- Tổng thu nhập bình quân, với thứ tự giảm dần.

2. Lọc ra các xã:

- Với ba số liệu thu nhập bình quân về nông nghiệp cao nhất;

- Với ba số liệu thu nhập bình quân về công nghiệp cao nhất;

- Với ba số liệu thu nhập bình quân về thương mại thấp nhất;

- Với ba số liệu về thương mại cao nhất;

3. Thoát khỏi chế độ lọc.

4. Lưu bài lại với tên khác là Thongke.xls

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài thực hành.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem lại bài chuẩn bị nội dung phần thực hành tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

...................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 490
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 7 Xem thêm