Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp (Tiết 3)

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 10

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp (Tiết 3) được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 7 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 7 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Tuần 33

Tiết: 66

BÀI THỰC HÀNH 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Ôn tập kiến thức, rèn luyện các kĩ năng đã học.

2. Kĩ năng: Ôn tập kiến thức, rèn luyện các kĩ năng đã học.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:……………………………………………………………………………

7A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (40’) Bài tập 3. Tạo biểu đồ và trình bày trang in.

+ GV: Cho HS ôn lại các kiến thức đã được học về:

- Tạo biểu đồ minh họa.

- Trình bày trang in.

+ GV: Đưa ra yêu cầu và nội dung bài tập 3.

+ GV: Yêu cầu HS khởi động chương trình bảng tính, mở bài tập 2 sử dụng trang tính thống kê.

+ GV: Yêu cầu một HS lên bảng làm mẫu thao tác cho các bạn khác quan sát thực hiện.

+ GV: Chỉnh sửa cho HS các thao tác sai để các em thực hiện.

+ GV: Cho HS thực hiện theo cá nhân thực hành.

+ GV: Thực hiện yêu cầu sau:

+ GV: Chọn cột B và cột G của trang tính và tạo biểu đồ minh họa tổng thu nhập bình quân theo đầu người của từng xã trong vùng trên cở sở dữ liệu đã được chọn.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét bài làm.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.

+ GV: Chọn hàng 4 và hàng 13 của trang tính và tạo biểu đồ hình tròn minh họa tổng thu nhập trung bình của cả vùng theo từng ngành.

+ GV: Yêu cầu HS di chuyển các biểu đồ xuống dưới vùng có dữ liệu.

+ GV: Thực hiện xem trước khi in.

+ GV: Thiết đặt lề điều chỉnh nếu cần thiết, để có thể in hết vùng dữ liệu và các biểu đồ trên một trang giấy.

+ GV: Lưu bảng tính với tên cũ Thongke.xls

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét bài làm.

+ GV: Cho HS thực hiện cá nhân.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.

+ GV: Lấy một bài thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.

+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài.

+ HS: Ôn tập lại các kiến thức đã học về tạo biểu đồ và trình bày trang in.

+ HS: Xem lại các cơ bản để tạo biểu đồ minh họa. Các thao tác với biểu đồ.

+ HS: Xem lại cách trình bày trang tính, xem trước khi in, thiết đặt lề, điều chỉnh trang tính.

+ HS: Thao tác theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Khởi động chương trình Excel và mở lại bảng dữ liệu Thu nhap binh quan.xls

+ HS: Một em lên bảng thực hiện theo tác.

+ HS: Chú ý các thao tác chỉnh sửa của GV hướng dẫn.

+ HS: Thực hành theo cá nhân.

+ HS: Thao tác theo trình tự.

+ HS: Các bước tạo biểu đồ minh họa:

1. Chọn một ô trong miền dữ liệu cần vẽ biểu đồ.

2. Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ.

3. Chọn dạng biểu đồ thích hợp.

4. Xác định miền dữ liệu, kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi nếu cần.

5. Các thông tin giải thích biểu đồ. Ghi thông tin chú giải cần thiết.

6. Chọn vị trí đặt biểu đồ. Nhấn Finish để hoàn thành

+ HS: Thực hiện các tạo biểu đồ tương tự như yêu câu trên, hoàn thành biểu đồ theo đúng mẫu hình 125/SGK.

+ HS: Di chuyển biểu đồ xuống dưới không để biểu đồ che lấp vùng dữ liệu.

+ HS: Chế độ xem trước khi in.

+ HS; Điều chỉnh nếu cần thiết cho phù hợp trước khi in trang tính.

+ HS: Thực hiện lưu bài File → Save.

+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.

+ HS: Thực hiện các thao tác.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt.

+ HS: Tập trung lắng nghe.

3. Bài tập 3. Tạo biểu đồ và trình bày trang in.

Các yêu cầu thực hành:

1. Chọn cột B và cột G của trang tính và tạo biểu đồ minh họa tổng thu nhập bình quân theo đầu người của từng xã trong vùng trên cở sở dữ liệu đã được chọn.

2. Chọn hàng 4 và hàng 13 của trang tính và tạo biểu đồ hình tròn minh họa tổng thu nhập trung bình của cả vùng theo từng ngành.

3. Thiết đặt lề điều chỉnh nếu cần thiết, để có thể in hết vùng dữ liệu và các biểu đồ trên một trang giấy.

4. Lưu bảng tính với tên cũ Thongke.xls

4. Củng cố: (4’)

  • Củng cố các thao tác các em còn yếu.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại bài đã học.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 471
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 7 Xem thêm