Giáo án Vật lý 12 bài 40: Các hạt sơ cấp

Giáo án Vật lý lớp 12

Giáo án Vật lý 12 bài 40: Các hạt sơ cấp được thiết kế theo đúng chuẩn kỹ năng và kiến thức của bộ GD bởi các giáo viên đang giảng dạy tại các trường trong cả nước nhằm cung cấp cho thầy cô tài liệu tham khảo hữu ích và chất lượng trong quá trình xây dựng bài học.

Giáo án Vật lý 12 bài 41: Cấu tạo vũ trụ

Giáo án Vật lý lớp 12 ban Cơ bản

CÁC HẠT SƠ CẤP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

  • Nêu được hạt sơ cấp là gì.
  • Nêu được tên một số hạt sơ cấp.

2. Kĩ năng:

3. Thái độ:

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Một bảng ghi các đặc trưng của các hạt sơ cấp.

2. Học sinh

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cơ bản

GV: Y/c HS đọc Sgk và cho biết hạt sơ cấp là gì?

GV: Nêu một vài hạt sơ cấp đã biết?

GV: Y/c Hs đọc Sgk từ đó cho biết cách để đi tìm các hạt sơ cấp?

GV: Nêu một số hạt sơ cấp tìm được?

GV: Hạt muyôn có khối lượng cỡ 207me.

GV: Hạt + và - có khối lượng 273,2me.

GV: Hạt o có khối lượng 264,2me.
- Các hạt kaôn có khối lượng cỡ 965me.

I. Khái niệm các hạt sơ cấp

1. Hạt sơ cấp là gì?

- Hạt sơ cấp (hạt vi mô, hay vi hạt) là những hạt có kích thước vào cỡ kích thước hạt nhân trở xuống.

2. Sự xuất hiện các hạt sơ cấp mới

- Để tạo nên các hạt sơ cấp mới, người ta sử dụng các máy gia tốc làm tăng vận tốc của một số hạt và cho chúng bắn vào các hạt khác.

- Một số hạt sơ cấp:

+ Hạt muyôn (-) - 1937.

+ Hạt + và -.

+ Hạt o.

+ Các hạt kaôn K- và Ko.

+ Các hạt rất nặng (m > mp): lamđa (o); xicma: o, ; kxi: o, -; ômêga: -.

Đánh giá bài viết
1 115
Sắp xếp theo

Giáo án Vật lý lớp 12

Xem thêm