Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Vật lý 12 bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân

Giáo án Vật lý lớp 12

Giáo án Vật lý 12 bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân được biên soạn với nội dung chi tiết, trình bày khoa học nhằm hỗ trợ các thầy cô truyền đạt được kiến thức, giúp học sinh hiểu được nội dung của bài học.

Giáo án Vật lý 12 bài 37: Phóng xạ

Giáo án Vật lý 12 bài 38: Phản ứng phân hạch

BÀI 36: NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN - PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 • Phát biểu được định nghĩa phản ứng hạt nhân và nêu được các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.
 • Phát biểu được và nêu được ví dụ về phản ứng hạt nhân.
 • Viết biểu thức năng lượng của một phản ứng hạt nhân và nêu được điều kiện của phản ứng hạt nhân trong các trường hợp: toả năng lượng và thu năng lượng.

2. Kĩ năng:

 • Viết được phản ứng hạt nhân.
 • Phân biệt phản ứng hạt nhân toả năng lượng và thu năng lượng.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực và hợp tác trong quá trình học.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo án + SGK

2. Học sinh: Học bài cũ và đọc trước bài "Năng lượng liên kết hạt nhân. Phản ứng hạt nhân" ở nhà.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ.

CH: Do cơ chế nào các nuclôn liên kết với nhau tạo thành hạt nhân bền vững? Năng lượng liên kết của hạt nhân được xác định như thế nào? Căn cứ vào yếu tố nào để xác định mức độ bền vững của hạt nhân?

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về phản ứng hạt III. Phản ứng hạt nhân nhânGV: Yêu cầu HS đọc Sgk và cho biết 1. Định nghĩa và đặc tính như thế nào là phản ứng hạt nhân Phản ứng hạt nhân là quá trình

- HS: Là quá trình các hạt nhân tương tác các hạt nhân tương tác với nhau và với nhau và biến đổi thành hạt nhân khác. biến đổi thành các hạt nhân khác.

a. Phản ứng hạt nhân tự phát

 • GV: Phản ứng hạt nhân chia làm 2 loại: Là quá trình tự phân rã của một
 • Phản ứng hạt nhân tự phát hạt nhân không bền vững thành các
 • Phản ứng hạt nhân kích thích hạt nhân khác
Đánh giá bài viết
1 757
Sắp xếp theo

  Giáo án Vật lý lớp 12

  Xem thêm