Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Vật lý 12 bài 37: Phóng xạ

Giáo án Vật lý lớp 12

Giáo án Vật lý 12 bài 37: Phóng xạ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy cô trong quá trình biên soạn bài học nhằm giúp học sinh nhanh chóng nắm bắt được nội dung bài học về hạt nhân phóng xạ là gì, phản ứng phóng xạ.

Giáo án Vật lý 12 bài 38: Phản ứng phân hạch

Giáo án Vật lý 12 bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Bài 37: Phóng xạ

I. Mục tiêu bài học: Qua bài học học sinh cần nắm được.

 • Phát biểu được định nghĩa hiện tượng phóng xạ.
 • Viết được phản ứng phóng xạ α, β-, β+ và phản ứng phát xạ .
 • Nêu được các đặc tính cơ bản của qúa trình phóng xạ.
 • Nêu được định luật phân rã phóng xạ, định nghĩa được chu kỳ bán rã và hằng số phân rã.
 • Định nghĩa được hoạt độ phóng xạ và các đơn vị đo hoạt độ phóng xạ.
 • Viết được hệ thức giữa hoạt độ phóng xạ, hằng số phân rã và số lượng hạt nhân đang tồn tại.

II. Phương tiện giảng dạy:

 • GV: Chuẩn bị một số bảng, biểu về các hạt nhân phóng xạ; về 3 họ phóng xạ tự nhiên.
 • HS: Ôn lại các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.

III. Tiến trình tổ chức hoạt động giảng dạy:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HSNỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, kiểm tra chuẩn bị bài học.
1. Tổ chức:
 • Kiểm tra sĩ số của học sinh và ghi tên HS vắng mặt vào sổ đầu bài.
 • Chia lớp thành từng nhóm từ 6- 8 HS.
2. Kiểm tra bài cũ: Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân?
 • Đặt vấn đề vào bài (như SGK)
 • Nghiên cứu khái niệm về hiện tượng phóng xạ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu hiện tượng phóng xạ
Hạt nơtrinô không mang điện có m 0, có vận tốc c

I . HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ.

1. Định nghĩa hiện tượng phóng xạ.

2. Các dạng phóng xạ.

a. Hạt α tạo bởi các hạt nhân hêli

b. Hạt β- tạo bởi các electron

c. Hạt β+ tạo bởi các poziton

d. Hạt γ các phô tôn tạo bởi các bức xạ điện từ có bước sóng vào khoảng 10-14m, có tần số cỡ 1022Hz

e. Hạt nơ tri nô

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Giáo án Vật lý lớp 12

  Xem thêm