Giáo án Vật lý 12 bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

Giáo án Vật lý lớp 12

Giáo án Vật lý 12 bài 33: Mẫu nguyên tử Bo được soạn chuẩn kỹ năng, kiến thức theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo với nội dung chi tiết giúp các em nắm bắt được kiến thức về mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô.

Giáo án Vật lý 12 bài 34: Sơ lược tia laze

Giáo án Vật lý 12 bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

MẪU NGUYỄN TỬ BO

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 • Trình bày được mẫu nguyên tử Bo.
 • Phát biểu được hai tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử.
 • Giải thích được tại sao quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô lại là quang phổ vạch.

2. Kĩ năng

Rèn cho hs kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản vào giải quyết một số bài tập dạng trắc nghiệm cũng như tự luận trong sgk và sbt.

3. Thái độ

- Rèn cho hs phong cách làm việc khoa học độc lập nghiên cứu, tác phong nhanh nhẹn, có tinh thần hợp tác trong học tập.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

 • Hình vẽ các quỹ đạo của êlectron trong nguyên tử hiđrô trên giấy khổ lớn nếu không dạy bằng GAĐT
 • Giáo án, tài liệu tham khảo và đồ dùng dạy học cần thiết.

2. Học sinh

 • Ôn lại cấu tạo nguyên tử hóa học lớp 10
 • Sách, vở và đồ dùng học tập theo quy định.

III. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

1. Kiểm tra bài cũ: "Lồng ghép vào bài giảng"

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ và đặt vấn đề vào bài mới

GV: Yêu cầu hs lên bảng trả lời câu hỏi sau:

Câu 1: Hiện tượng quang phát quang là gì? Hãy phân biệt hiện tượng huỳnh quang và lân quang.

Câu 2: Nêu đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang.

HS: Lên bảng trả lời.

GV: Nhận xét, sửa sai nếu có và đánh giá cho điểm.

HS: Lắng nghe và ghi nhận.

GV: Đặt vấn đề vào bài giảng mới nhơ sgk.

HS: Lắng nghe và nhận thức vấn đề cần gnhiên cứu.

2. Bài giảng mới

Đánh giá bài viết
2 965
Sắp xếp theo

  Giáo án Vật lý lớp 12

  Xem thêm