Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Vật lý 12 bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giáo án Vật lý lớp 12

Giáo án Vật lý 12 bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân với nội dung giáo án chi tiết, rõ ràng được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên giỏi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp các em hiểu được cấu tạo của các hạt nhân, đặc trưng cơ bản của prôtôn và nơtrôn.

Giáo án Vật lý 12 bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân

Giáo án Vật lý 12 bài 37: Phóng xạ

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức

  • Nêu được cấu tạo của các hạt nhân.
  • Nêu được các đặc trưng cơ bản của prôtôn và nơtrôn.
  • Giải thích được kí hiệu của hạt nhân.
  • Định nghĩa được khái niệm đồng vị.

2. Về kĩ năng

- Vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập trong SGK

3. Về thái độ

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Chuẩn bị một bảng thống kê khối lượng của các hạt nhân

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

Hoạt động 1: Tìm hiểu về cấu tạo hạt nhân

Hoạt động của GVHoạt động của hsNội dung
- Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

- Hạt nhân có kích thước như thế nào?
(Kích thước nguyên tử 10-9m)

- Hạt nhân có cấu tạo như thế nào?

- Y/c Hs tham khảo số liệu về khối lượng của prôtôn và nơtrôn từ Sgk.

- Z là số thứ tự trong bảng tuần hoàn, ví dụ của hiđrô là 1, cacbon là 6 ...

- Số nơtrôn được xác định qua A và Z như thế nào?
- Hạt nhân của nguyên tố X được kí hiệu như thế nào?

- 1 hạt nhân mang điện tích +Ze, các êlectron quay xung quanh hạt nhân.

- Rất nhỏ, nhỏ hơn kích thước nguyên tử 104 105 lần (10-14 10-15m)

- Cấu tạo bởi hai loại hạt là prôtôn và nơtrôn (gọi chung là nuclôn)

- Số nơtrôn = A – Z.

I. Cấu tạo hạt nhân

1. Hạt nhân tích điện dương +Ze (Z là số thứ tự trong bảng tuần hoàn).

- Kích thước hạt nhân rất nhỏ, nhỏ hơn kích thước nguyên tử 104 105 lần.

2. Cấu tạo hạt nhân

- Hạt nhân được tạo thành bởi các nuclôn.

+ Prôtôn (p), điện tích (+e)

+ Nơtrôn (n), không mang điện.

- Số prôtôn trong hạt nhân bằng Z (nguyên tử số)

- Tổng số nuclôn trong hạt nhân kí hiệu A (số khối).

- Số nơtrôn trong hạt nhân là A – Z.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án Vật lý lớp 12

    Xem thêm