Giáo án Vật lý 12 bài 26: Các loại quang phổ

Giáo án Vật lý lớp 12

Giáo án Vật lý 12 bài 26: Các loại quang phổ với nội dung giáo án được biên soạn chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em hiểu được máy quang phổ lăng kính, quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ, quang phổ vạch phát xạ.

Giáo án Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Giáo án Vật lý 12 bài 29: Thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

CÁC LOẠI QUANG PHỔ

A. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

  • Mô tả được cấu tạo và công dụng của máy quang phổ lăng kính.
  • Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này.

2. Về kĩ năng: Vận dụng giải thích những hiện tượng vật lí có liên quan.

B. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

  • Chuẩn bị một máy quang phổ.
  • Dự kiến lưu bảng:

2. Học sinh: Ôn lại quang phổ của ánh sáng Mặt Trời

C. TỔ CHỨC CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
Hoạt động 1: Tìm hiểu máy quang phổ lăng kính


- Cá nhân trả lời.

- Học sinh nhận thức vấn đề.

- Cá nhân làm việc, đại diện trình bày.

- Học sinh ghi nhận.

- Đại diện trình bày.

- Nhắc lại quang phổ của ánh sáng Mặt Trời?

- Quang phổ là gì? Những chất nào có thể tạo ra quang phổ? Bằng cách nào ta có thể thấy đươc quang phổ của các chất?

- Ta tìm hiểu cấu tạo của máy quang phổ lăng kính. Yêu cầu học sinh đọc sách và mô tả cấu tạo của máy quang phổ, tác dụng của từng bộ phận?

- Nhận xét của giáo viên

- Yêu cầu học sinh quan sát và mô tả cấu tạo của máy quang phổ lăng kính?

Đánh giá bài viết
1 2.007
Sắp xếp theo

Giáo án Vật lý lớp 12

Xem thêm