Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Vật lý 12 bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Giáo án Vật lý lớp 12

Giáo án Vật lý 12 bài 39: Phản ứng nhiệt hạch với nội dung chi tiết, đầy đủ được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi giàu kinh nghiệm nhằm giúp học sinh hiểu được phản ứng nhiệt hạch là gì, phản ứng toả năng lượng.

Giáo án Vật lý 12 bài 40: Các hạt sơ cấp

Giáo án Vật lý 12 bài 41: Cấu tạo vũ trụ

PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Nêu được phản ứng nhiệt hạch là gì.
  • Giải thích được (một cách định tính) phản ứng nhiệt hạch là phản ứng toả năng lượng.
  • Nêu được các điều kiện để tạo ra phản ứng nhiệt hạch.
  • Nêu được những ưu việt của năng lượng nhiệt hạch.

2. Kĩ năng: Giáo dục cho học sinh về tính cách: Tự giác, tích cực và nỗ lực trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Một số phim ảnh về phản ứng tổng hợp hạt nhân.

2. Học sinh:

III. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT DẠY:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Giảng bài mới:

Hoạt động của Thầy, TròNội dung

*Hoạt động 1: Tìm hiểu cơ chế của phản ứng nhiệt hạch

Mục tiêu: Nêu được phản ứng nhiệt hạch là gì? Giải thích được (một cách định tính) phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

- Y/c HS đọc Sgk và cho biết phản ứng nhiệt hạch là gì?

GV: Giới thiệu về phản ứng nhiệt hạch

HS: Tiếp nhận

GV: Yc hs nhận biết phản ứng nhiệt hạch là tỏa hay thu năng lượng? tinh năng lượng đó?

- HS: Nhận biết là phản ứng tỏa năng lượng, và tính năng lượng tỏa ra.

GV: Phân tích điều kiện xảy ra phản ứng

I. Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch:

1. Phản ứng nhiệt hạch là gì?

- Nhiệt hạch là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ kết hợp tạo thành một hạt nặng hơn.

- Phản ứng phân hạch là phản ứng tỏa năng lượng.

WTỏa = 17,6MeV/1hạt nhân

2. Điều kiện thực hiện

- Nhiên liệu ở trạng thái plasma có nhiệt độ cao.

- Mật độ hạt nhân (n) trong trạng thái plasma đủ lớn.

- Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao đủ lớn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Giáo án Vật lý lớp 12

    Xem thêm