Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6

25 5.594

Với các bạn học sinh sinh viên, giới thiệu bản thân tiếng Anh là một trong những bài học căn bản nhằm rèn luyện kiến thức và kỹ năng hiệu quả. Trường hợp bạn mới bước vào lớp 6 và cần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, bạn sẽ thể hiện như thế nào? Hãy theo dõi ngay bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 đơn giản sau đây nhé!

Hướng dẫn cách giới thiệu bản thân trong tiếng Anh ngắn gọn nhất

+ Lời chào (Sử dụng 1 số câu chào đơn giản như: Hello, Hi, Good morning, ...)

+ Giới thiệu tên, hay họ và tên đầy đủ (Sử dụng cấu trúc My name's ...; I am ....

+ Giới thiệu tuổi (cấu trúc: I am ... years old hoặc I'm ...)

+ Giới thiệu chung về gia đình (Cấu trúc: My family has ... member, There are ... people in my family). Có thể giới thiệu cụ thể sử dụng cấu trúc I am a first/ second child of my parents (Tôi là người con thứ nhất/ thứ hai trong gia đình.). 

+ Giới thiệu qua về sở thích (Sử dụng cấu trúc: I like ..., I love ..., My hobby is ..., In my free time ....)

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 đơn giản lại ấn tượng

My name is Archana Mishra but generally called by everyone as Gudia. I am 12 years old, read in class 6th standard. I am a second child of my parents and have an elder brother. I have a joint family in which my uncle, grandparents and cousins in the same big house. We love each other very much and closely related to grandparents.

I have a group of friends however Sina is my best and true friend. I can share anything to her and she too. We read in the same school but in different sections. I like very much to tell jokes to my friends while being in the bus after school time.

I have a unique family. All the members of my family are broad and open minded. They always promote me to do well in every field. They never pull me back instead motivate. I am very happy to get birth in this family. My family is cross-cultural extended family where my uncles, aunts, grandparents, cousins, etc live together. I have great time with my family because we celebrate each festival together. I help other kids in family in doing their home works daily.

Bài dịch:

Tên tôi là Archana Mishra nhưng thường được mọi người gọi là Gudia. Tôi 12 tuổi, học lớp 6. Tôi là con thứ hai trong gia đình và có một người anh trai. Tôi có một gia đình nhiều thế hệ, trong đó có bác, ông bà và anh họ của tôi cùng sống trong một ngôi nhà lớn. Chúng tôi rất yêu thương nhau và thân thiết với ông bà.

Tôi có một nhóm bạn nhưng Sina là người bạn tốt nhất và đích thực của tôi. Tôi có thể chia sẻ bất cứ điều gì với cô ấy và ngược lại. Chúng tôi học cùng trường nhưng khác khối. Tôi rất thích kể chuyện cười với bạn bè khi đang ở trên xe buýt sau giờ học.

Tôi có một gia đình độc đáo. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều có thoải mái và cởi mở. Họ luôn khuyến khích tôi làm tốt mọi lĩnh vực. Họ không bao giờ kéo tôi trở lại thay vì động viên. Tôi rất vui khi được sinh ra trong gia đình này. Gia đình tôi là một gia đình đa văn hóa, nơi những người bác, cô, ông bà, anh chị em họ của tôi sống cùng nhau. Tôi có thời gian tuyệt vời với gia đình của tôi bởi chúng tôi tổ chức mừng lễ hội với nhau. Tôi giúp những anh em khác trong gia đình làm việc nhà hàng ngày.

Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản

Hi my name is Melanise Williams this is my first year at Hudson secondary school. I hope that I get good test grades this time around. I love to eat at different kinds of resturants just to try new things. My favorite food is pizza. I’m a fan of all types of music, my favorite artist is Kirk Franklin.

Bài dịch:

(Xin chào, tôi tên là Melanise Williams, đây là năm thứ nhất của tôi tại trường cấp 2 Quận Hudson. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có điểm thi tốt trong thời gian này. Tôi thích ăn ở nhiều loại khác nhau chỉ để thử những thứ mới. Đồ ăn ưa thích của tôi là pizza. Tôi là một fan hâm mộ của tất cả các loại âm nhạc, nghệ sĩ yêu thích của tôi là Kirk Franklin.)

Với bài gioi thieu ban than bang tieng anh lop 6 đơn giản trên đây, VnDoc.com hy vọng bạn sẽ có một phần giới thiệu bản thân phù hợp và đầy thiện cảm. Bạn hãy tự tin thể hiện bản thân mình trước bạn bè và xây dựng tình bạn thân thiết nhé!

Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
25 5.594
Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm