Thy Vợ Bakugou Toán học Lớp 4

Giúp em với

Bài 5: giá trị của biểu thức a + b × 5 với a = 2017 b = 124

1
1 Câu trả lời
 • Lê Phú Vinh
  Lê Phú Vinh

  a + b × 5 với a = 2017 b = 124 , ta có :

  Thay a = 2017: b = 124 nên:

  2017+124 x 5 = 2017+ 620= 2637


  Trả lời hay
  1 Trả lời 14:32 04/12
  Toán học Xem thêm