Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối

HƯỚNG DN SINH HOT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG HC KT NI
http://truonghocketnoi.edu.vn
1. M trang web: http://truonghocketnoi.edu.vn
2. Đăng nhp bng tài khon đã được cp (lưu ý tài khon phi đy đủ thông tin, nh,
chuyên môn,….)
3. Sau khi đăng nhp thành công. Chn Sinh hot chuyên môn
- Sau đó chn Mi o không gian do B giáo dc ch trì ( Không gian do S
GD ch trì không được cp nht mi)
4. Trong Danh sách các khóa hc/ch đề, chn Lĩnh vc, lp (Ta cũng th dùng
chut kéo xung phía dưới và chn lĩnh vc tương ng).
- d chn HK2.1. Vt 9. Năm hc 2015-2016 ta thy Hn np t
30/01/2016 đến 01/04/2016. (Ch đề năm hc 2015-2016 đều là dy hc theo ch đề)
- Sau khi chn ch đề trên, phía dưới Thông tin nhân ta click chut vào nút
Đăng ký
- Chn OK nếu bng trên hin ra. Người đăng ký sNhóm trưởng.
- Công vic tiếp theo: click chut Thêm thành viên để thêm các thành viên vào
nhóm.
- Bn th nhp trc tiếp s ca giáo viên cn thêm (như hình trên) chn
Đồng ý hoc lc giáo viên theo hướng dn : loi trường, huyn, tên trường. Danh sách
giáo viên hin ra, chn Thêm thành viên đối vi các thành viên mun thêm vào nhóm.
- Nếu thêm thành viên thành công, bên cnh thành viên đó s xut hin nút Thêm
thành công. Thành viên được thêm s nhn được thông báo khi đăng nhp vào website.
- Ví d đ/c Vũ Th Thoan đăng nhp vào website, vào phn Sinh hot chuyên môn
s nhn được thông báo

Sinh hoạt chuyên môn trên Trường học kết nối

Sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối là một hoạt động bổ ích dành cho giáo viên giúp các thành viên trong tổ/nhóm trao đổi, thảo luận trong chủ đề sinh hoạt chuyên môn. Sau đây là bản hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối, mời các bạn cùng tham khảo.

Tổng quan về sinh hoạt chuyên môn trên Trường học kết nối

Các khóa học/chủ đề sinh hoạt chuyên môn của giáo viên được đặt trong mục "Sinh hoạt chuyên môn". Khi đã đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, giáo viên có thể lựa chọn khóa học/bài học theo môn học/hoạt động giáo dục, lớp, giáo viên; đăng kí tham gia các khóa học/bài học và thực hiện các hoạt động học theo hướng dẫn.

Giáo viên sẽ nhìn thấy danh sách những khóa học/chủ đề sinh hoạt chuyên môn do Bộ GD&ĐT hoặc sở GD&ĐT tạo ra. Kích chuột vào tiêu đề của khóa học/chủ đề, giáo viên sẽ xem được mô tả tổng thể của khóa học/chủ đề.

Quy trình tổ chức nhóm sinh hoạt chuyên môn trên hệ thống như sau:

- Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn đăng ký tham gia cho tổ/nhóm của mình.

- Bước 2: Các thành viên trong tổ/nhóm trao đổi, thảo luận trong chủ đề sinh hoạt chuyên môn.

- Bước 3: Tổ trưởng tập hợp, biên tập lại sản phẩm và nộp lên hệ thống.

Các bước thực hiện cụ thể các bạn có thể xem trên file PDF hoặc sử dụng file tải về để biết thêm chi tiết.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 129
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Mẹo dạy học hay Xem thêm