Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 3 môn Toán Giảm tải (10 tuần)

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 3 n Toán Giảm tải (10 tuần)
Tuần
Tiết số
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh HD
thực hiện
1
1
Điểm giữa- Trung điểm của một
đoạn thẳng(tr.98)
2
Luyện tập (tr.99)
3
So nh các số trong phạm vi
10000(tr.100) + Luyện tập (tr.101)
-Tập trung u cầu biết so sánh
các sô trong phạm vi 10000
- Không làm bài tập 1, bài tập
3, i tập 4( tr.101)
4
Phép cộng c số trong phạm vị 10
000(tr.102) + Luyện tập (tr.103)
- Tập trung yêu cầu biết đặt
tính thực hiện cộng trong
phạm vi 10000; cộng nhẩm các
số tròn trăm, tròn nghìn có đến
bốn chữ số.
- Không làm BT4( tr.102);
BT1(dòng 1,dòng 2)( tr.103);
BT 2( cột 1) ( tr.103); BT 3(a)
(tr.103); BT 4 ( tr103)
Phép trừ các số trong phạm vị 10
000(tr.104) + Luyện tập (tr. 105)
- Tập trung yêu cầu biết đặt
tính thực hiện trừ trong
phạm vi 10000; trừ nhẩm các
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
5
số tròn trăm, tròn nghìn có đến
bốn chữ số.
- Không làm Bt 4( tr.104);
bT1( cột 1) (tr.105),
BT2(dòng1) ( tr.105), BT3( a)
(tr.105), BT 4 ( tr.105)
6
Luyện tập chung(tr.106)
1
Tháng- năm (tr.107) + Luyện
tập(tr.109)
- Không làm bài tập 1( tr.109);
BT2
( tr.109)
2
Hình tròn, tâm, đường kính (tr.110)
3
Nhân số bốn chữ số với số một
chữ số(tr.113) + Luyện tập(tr.114)
Không làm BT1( tr.114); BT2
( cột 1,cột 4( tr.114); BT3
(tr.114); BT4( tr.114)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
2
4
Nhân số bốn chữ số với số một
chữ số( tiếp theo)
(tr.115) + Luyện tập (tr.116)
Tập trung yêu cầu biết nhân s
bốn chữ số với số có một
chữ số( nhớ hai lần không
liền nhau)
- Không làm bài tập 4(tr.115).
- Không làm bài tập 1( tr.116).
BT 4 tr. 116)
5
Chia số bốn chữ số cho số một
chữ số (tr.117)
6
Chia số bốn chữ số cho số một
chữ số( tiếp theo)
(tr.118)
3
1
Chia số bốn chữ số cho số một
chữ số( tiếp theo)(tr.119)
2
Luyện tập (tr.120)
3
Luyện tập chung(tr.120)
4
Làm quen với chữ số La (tr.121)
5
Thực nh xem đồng hồ (tr.123) +
Thực nh xem đồng hồ( tiếp theo)
(tr.125)
Ghép thành ch đề
- Không làm BT 3( tr.124)
- Không làm BT3( 126)

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 môn Toán

Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 3 môn Toán Giảm tải (10 tuần) là tài liệu chuẩn cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh lớp 3 đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức một cách đúng nhất theo quy định.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Tài liệu này mang tính tham khảo do Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 có thể khác nhau tại các trường và các địa phương.

Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 3 môn Toán Giảm tải (10 tuần) được biên soạn chuẩn kiến thức kĩ năng theo chương trình mới của Bộ Giáo dục. Các môn học được biên soạn chi tiết và bám sát nội dung học, giúp các thầy cô giảng dạy hiệu quả hơn.

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 các môn Giảm tải

Giảm tải chương trình học lớp 3 các môn học

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 3 môn Toán Giảm tải (10 tuần). Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán 3 hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 258
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 3 Xem thêm