Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt VNEN Giảm tải (10 tuần)

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt

Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt Giảm tải (10 tuần) là tài liệu chuẩn cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh lớp 3 đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức một cách đúng nhất theo quy định.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Tài liệu này mang tính tham khảo do Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 có thể khác nhau tại các trường và các địa phương.

Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt Giảm tải

Thời gian cần thực hiện hết chương trình học cần 15 tuần thực học nhưng dự kiến học từ 4/5 đến hết 11/7 (trong thời gian đó chỉ học được 10 tuần, vậy phải dồn chương trình của 5 tuần học). Mỗi tuần học 8 tiết. Số tiết theo PPCT là 120 tiết, số tiết còn lại sau điều chỉnh là 78 tiết/10 tuần.

Tuần/ ngày tháng

Số tiết/

Tuần

Bài/

PPCT

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện

Ghi chú

Tuần 1

(Từ 4.5 đến 8.5)

1

Bài 21A

Lửa thử vàng gian nan thử sức

Dồn 2 tiết học 1 tiết

2,3

Bài 21B

Tài trí đất Việt

Dồn 3 tiết học 2 tiết (không làm HĐ4 Tr25)

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,5,tr 24,25

+ T2 gồm các HĐTH 1 tr25; 2,3,4 ttr 26

4,5

Bài 21C

Sáng tạo là niềm vui

Dồn 3 tiết học 2 tiết (không làm câu 3 HĐ3 Tr29; HĐ 4,5,6 tr29; HĐ 1tr28)

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4,5,tr 27,28

+ T2 gồm các HĐTH HĐ2,3 câu 1,2 tr27,28

6

Bài 22A

Nhà bác học vĩ đại

Dồn 2 tiết học 1 tiết (không làm HĐ 5 Tr32)

7,8

Bài 22B

Cuộc sống khởi nguồn sáng tạo

Dồn 3 tiết học 2 tiết (không làm HĐ2 ý b Tr33; HĐ tr29; HĐ 3tr33; HĐ 4 câu 4 tr35)

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,4 tr 33; HĐTH 1 tr34

+ T2 gồm các HĐTH HĐ2,3,4 tr34,35

Tuần 2

(Từ 11.5 đến 15.5)

1,2

Bài 22C

Để trở thành người sáng tạo

Dồn 3 tiết học 2 tiết ( HĐ 1 tr37 hs học thuộc lòng ở nhà)

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3, 4,5,6,7 tr 35,36,37

+ T2 gồm các HĐTH HĐ2,3,4,5,6 tr37,38

3

Bài 23A

Trò ảo thuật thật là hay

Dồn 2 tiết học 1 tiết (Không làm HĐ 3,5 tr 41)

4,5

Bài 23B

Bạn đã xem trò ảo thuật chưa

Dồn 3 tiết học 2 tiết

+ T1 gồm các HĐCB 1,2 tr 41- HĐTH: HĐ1 tr42

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ2,3,4,5 tr42,43

6,7

Bài 23C

Chúng ta cùng xem biểu diễn nghệ thuật

Dồn 3 tiết học 2 tiết

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4,5tr 44- HĐTH: HĐ1,2 tr45

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 3,4,5,6,7 tr45,46

8

Bài 24A

Các bạn nhỏ thật tài giỏi

Dồn 2 tiết học 1 tiết (không làm HĐ 1 Tr46 )

Tuần 3

(Từ 18.5 đến 22.5)

1,2

Bài 24B

Em biết những môn nghệ thuật nào?

Dồn 3 tiết học 2 tiết

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4tr 49- HĐTH: HĐ1 tr49

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 2,3,4,5 tr50

3,4

Bài 24C

Nghệ thuật làm đẹp cuộc sống

Dồn 3 tiết học 2 tiết (không làm HĐ 3,4 tr53)

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4,5 tr 51,52

+ T2 gồm các HĐCB: 6,7 tr 52 - HĐTH: HĐ 1,2 tr52,53

5

Bài 25A

Xem hội thật là vui !

Dồn 2 tiết học 1 tiết (không làm HĐ 1 Tr54; HĐ 2 tr56 )

6,7

Bài 25B

Em kể về ngày hội

Dồn 3 tiết học 2 tiết (không làm HĐ 1 tr56; HĐ 4 tr58 )

+ T1 gồm các HĐCB 2,3 tr 57 – HĐTH 1 tr58

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 2,3,5,6 tr58,59

8

Bài 25C

Ngày hội ở khắp nơi

Dồn 3 tiết học 2 tiết

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4,5,6,7 tr 59,60,61

Tuần 4

(Từ 25.5 đến 29.5)

1

Bài 25C

Ngày hội ở khắp nơi

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 1,2,3,4,5 tr61,62

2

Bài 26A

Em biết những ngày lễ hội truyền thống nào?

Dồn 2 tiết học 1 tiết (không làm HĐ 1 Tr 63, HĐ 3 tr 65 )

3,4

Bài 26B

Những ngày hội dân gian

Dồn 3 tiết học 2 tiết

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3 tr 65,66 – HĐ 1,2 tr 66,67

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 3,4,5,6,7 tr 66,67

5,6

Bài 26C

Chúng em đi dự hội

Dồn 3 tiết học 2 tiết

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4,5,6,7,8 tr 69,70

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 1,2,3,4,5 tr 71,72

7

Bài 27A

Ôn tập 1

Dồn 2 tiết học 1 tiết (không làm HĐ 2 Tr 74)

8

Bài 27B

Ôn tập 2

Dồn 3 tiết học 2 tiết

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4 tr 75,76

Tuần 5

(Từ 1.6 đến 5.6)

1

Bài 27B

Ôn tập 2

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 1,2,3 tr 76,77

2,3

Bài 27C

Ôn tập 3

Dồn 3 tiết học 2 tiết

+ T1 gồm các HĐCB 1,2 tr 78 – HĐTH 1,2 tr 78,79

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 3,4 tr 79

4

Bài 28A

Cần làm gì để chiến thắng trong thể thao?

Dồn 2 tiết học 1 tiết (không làm HĐ 1 Tr 80)

5,6

Bài 28B

Bạn biết những trò chơi nào?

Dồn 3 tiết học 2 tiết (Không làm HĐ 1 tr84, HĐ 4 ý c tr 84)

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4 tr 83,84

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 2,3,4 tr 84,85

7,8

Bài 28C

Vui chơi có những lợi ích gì?

Dồn 3 tiết học 2 tiết

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4,5,6,7 tr 86,87

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 1,2,3,4 tr 87,88

Tuần 6

(Từ 8.6 đến 12.6)

1

Bài 29A

Bạn quyết tâm luyện tập như thế nào?

Dồn 2 tiết học 1 tiết (không làm HĐ 1 Tr 88)

2,3

Bài 29B

Bạn biết gì về các môn thể thao?

Dồn 3 tiết học 2 tiết (Không làm HĐ 1,5 tr91, HĐ 1,6 tr 92 )

+ T1 gồm các HĐCB 2,3,4 tr 91

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 2,3,4,5 tr 92

4,5

Bài 29C

Làm thế nào để có sức khỏe?

Dồn 3 tiết học 2 tiết

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4,5,6,7 tr 93,94,95

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 1,2,3,4 tr 95,96

6

Bài 30A

Bạn biết gì về bè bạn năm châu?

Dồn 2 tiết học 1 tiết (không làm HĐ 3 Tr 99)

7,8

Bài 30B

Bạn nghĩ gì về bè bạn năm châu?

Dồn 3 tiết học 2 tiết (Không làm ý c HĐ3 tr 100)

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4,5 tr 99,100

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 1,2,3,4 tr 100,101

Tuần 7

(Từ 15.6 đến 19.6)

1,2

Bài 30C

Bạn làm gì để bảo vệ “ Ngôi nhà chung ”?

Dồn 3 tiết học 2 tiết (Không làm HĐ2 tr 104)

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4,5,6,7,8 tr 102, 103

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 1,3,4,5 tr 103,104,105

3

Bài 31A

Cùng sống trong ngôi nhà trái đất.

Dồn 2 tiết học 1 tiết

4,5

Bài 31B

Hãy thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau

Dồn 3 tiết học 2 tiết

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4,5,6 tr 108, 109

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 1,3,4 tr 109,110

6,7

Bài 31C

Trồng cây cho trái đất mãi xanh tươi

Dồn 3 tiết học 2 tiết

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4,5 tr 112- HĐTH: HĐ1 tr112

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 2,3,4,5 tr 113

8

Bài 32A

Hãy yêu thương vạn vật sống quanh ta

Dồn 2 tiết học 1 tiết (không làm HĐ 1 Tr 114)

Tuần 8

(Từ 22.6 đến 26.6)

1,2

Bài 32B

Trả lại sự bình yên cho muôn vật quanh ta

Dồn 3 tiết học 2 tiết (Không làm HĐ1 tr 116, HĐ 5 ý b tr 117)

+ T1 gồm các HĐCB 2,3,4,5 tr 116,117

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 1,2,3,4 tr 121,122

3,4

Bài 32C

Những chuyện lý thú trên hành tinh của chúng ta

Dồn 3 tiết học 2 tiết

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4,5,6,7,8 tr 119,120,121

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 2,3,4,5 tr 113

5

Bài 33A

Trời đất có gì lạ?

Dồn 2 tiết học 1 tiết

6,7

Bài 33B

Cóc kiện trời

Dồn 3 tiết học 2 tiết (Không làm HĐ1,2 tr 125)

+ T1 gồm các HĐCB 3,4,5,6 tr 126,127

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 1,2,3,4 tr 127

8

Bài 33C

Mặt trời xanh của tôi

Dồn 3 tiết học 2 tiết ( Không làm HĐ 1 tr128; HĐ8 tr 129 hs học thuộc ở nhà)

+ T1 gồm các HĐCB 2,3,4,5,6,7 tr 128,129

Tuần 9

(Từ 29.6 đến 3.7)

1

Bài 33C

Mặt trời xanh của tôi

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 1,2,3,4,5 tr 129,130

2

Bài 34A

Vì sao chú Cuội ở trên cung trăng?

Dồn 2 tiết học 1 tiết (không làm HĐ 1 Tr 131, HĐ2 tr133)

3,4

Bài 34B

Kể chuyện về chú Cuội

Dồn 3 tiết học 2 tiết

+ T1 gồm các HĐCB 1,2,3,4,5 tr 134

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 1,2,3,4 tr 135

5,6

Bài 34C

Bầu trời

Dồn 3 tiết học 2 tiết (Không làm HĐ1 tr 136, HĐ 1 tr 137 hs học thuộc ở nhà)

+ T1 gồm các HĐCB 2,3,4,5,6,7,8 tr 136,137

+ T2 gồm các HĐTH: HĐ 2,3,4 tr 137,138

7

Bài 35A

Ôn tập 1

Học tiết 1

8

Bài 35A

Ôn tập 1

Học tiết 2

Tuần 10

(Từ 6.7 đến 10.7)

1

Bài 35B

Ôn tập 2

Học tiết 1

2

Bài 35B

Ôn tập 2

Học tiết 2

3

Bài 35B

Ôn tập 2

Học tiết 3

4

Bài 35C

Ôn tập 3

Học tiết 1

5

Bài 35C

Ôn tập 3

Học tiết 2

6

Bài 35C

Ôn tập 3

Học tiết 3

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 3 các môn Giảm tải

Giảm tải chương trình học lớp 3 các môn học

Tổng hợp bài tập ở nhà lớp 3

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Kế hoạch dạy học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt VNEN Giảm tải (10 tuần). Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán 3 hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 364
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tiếng Việt 3 Xem thêm