Kế hoạch dạy học môn Lịch sử lớp 6 Kết nối tri thức

Kế hoạch giảng dạy môn Lịch sử lớp 6 Kết nối tri thức là mẫu kế hoạch bài dạy, phân bổ tiết học, số tiết kiểm tra cả năm học. Mẫu kế hoạch cho các thầy cô tham khảo lên kế hoạch bài dạy, soạn giáo án, chuẩn bị cho các bài học trong năm học sắp tới.

>> Chuyên mục sách mới: Lịch Sử 6 sách Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống

1. Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử 6

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

HỌC KÌ I: 18 TUẦN (1 TIẾT/ TUẦN = 18 TIẾT)

CHƯƠNG 1: VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ?

Bài 1: Lịch sử và cuộc sống

1

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được khái niệm lịch sử và môn Lịch sử

- Hiểu được Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ

- Giải thích được tại sao cần phải học môn Lịch sử

2. Năng lực:

- Tự học, tự giải quyết vấn đề, tư duy quản lí trao đổi nhóm

- Tìm hiểu lịch sử: thông qua quan sát sưu tầm tài liệu, bước đầu phân biệt được khái niệm lịch sử, khoa học lịch sử, các loại hình và dạng thức khác nhau của các nguồn tài liệu cơ bản của khoa học lịch sử

- Nhận thức và tư duy lịch sử: bước đầu giải thích được mối quan hệ giữa sự kiện lịch sử với hoàn cảnh lịch sử, vai trò của khoa học lịch sử đối với đời sống.

3. Phẩm chất: Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, trung thành, nhân ái.

Bài 2: Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử (Tiết 1 mục 1&2; tiết 2 mục 3&4, luyện tập và vận dụng)

2

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản (tư liệu gốc, truyền miệng, hiện vật, chữ viết…)

- Trình bày được ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Bài 3: Thời gian trong lịch sử

1

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được một số khái niệm (thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, Công nguyên, âm lịch dương lịch): Cách tính thời gian trong lịch sử

- Biết cách đọc, ghi các mốc thời gian trong lịch sử.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

CHƯƠNG 2: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ

Bài 4: Nguồn gốc loài người

1

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Mô tả được quá trình tiến hoá từ Vượn người thành người trên Trái Đất.

- Xác định đuwọc dấu tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á và ở Việt Nam.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Bài 5: Xã hội nguyên thủy

1

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Mô tả sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy.

- Trình bày được nững nét chính về đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của người nguyên thủy.

- Nhận biết vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thủy cũng như của con người và của xá hội loài người.

- Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

1

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại và vai trò của nó đối với sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp.

- Giải thích được tại sao xã hội nguyên thủy tan rã.

- Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp.

- Mô tả và giải thích được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông.

- Nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam (qua các nền văn hóa khảo cổ Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun)

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Lịch sử địa phương Kon Tum

1

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Ôn tập

1

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Kiểm tra đánh giá giữa kì I (1/3 Lịch sử; 2/3 Địa lí)

1

CHƯƠNG 3: XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bài 7: Ai cập và Lưỡng Hà cổ đại (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3, luyện tập và vận dụng)

2

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên (sông ngòi, đất đai) đối với sự hình thành thành nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.

- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà.

- Kể tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hóa ở Ai Cập, Lưỡng Hà.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Bài 8: Ấn Độ cổ đại

1

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Giới thiệu được những nét chính về điều kiện tựu nhiên của lưu vực sông Ấn và sông Hằng ảnh hưởng đến sự hình thành của nền văn minh.

- Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ thời cổ đại.

- Nhận biết được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ thời cổ đại.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3,4, luyện tập và vận dụng)

2

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Giới thiệu được những đặc điểm về điều kiện tựu nhiên Trung Quốc thời cổ đại.

- Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thủy Hoàng.

- Xây dựng được đường thời gian từ nhà Hán, Nam- Bắc triều đến nhà Tùy.

- Nêu được những thành tựu cơ bản của nền văn minh Trung Quốc thời cổ đại.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Bài 10: Hi Lạp và La Mã cổ đại (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3,4, luyện tập và vận dụng)

2

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Giới thiệu và nhận xét được tác động của điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hi Lạp và La Mã.

- Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang, nhà nước đế chế ở Hi Lạp và La Mã.

- Nêu được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hi Lạp và La Mã.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Kiểm tra đánh giá cuối học kì I 1/3 Lịch sử; 2/3 Địa lí)

1

HỌC KÌ II: 17 TUẦN (2 TIẾT/TUẦN = 34 TIẾT)

CHƯƠNG 4: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X.

Bài 11: Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á

2

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Trình bày được sơ lược về vị trí địa lí của Đông Nam Á.

- Trình bày được quá trình xuất hiện và giao lưu thương mại của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc 16 ở Đông Nam Á ( từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)

2

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến ở Đông nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X).

- Phân tích được tác động chính của quá trình giao lưu thương mại ở các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đến đầu thế kỉ X.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á( từ đầu công nguyên đến thế kỉ X)

(Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3, luyện tập và vận dụng)

2

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Phân tích được tác động chính của quá trình giao lưu văn hoá ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

CHƯƠNG 5: VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

Bài 14: Nhà nước Văn Lang Âu Lạc (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3; Tiết 4 luyện tập và vận dụng)

4

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được khoảng thời gian thành lập và xác định được phạm vi không gian của nhà nước Văn Lang- Âu Lạc trên lược đồ.

- Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang- Âu Lạc.

- Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang- Âu Lạc.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 luyện tập và vận dụng)

3

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được một số chính sách cai trị của các triều đâị phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc.

- Nhận biết được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế và xã hội của người Việt cổ dưới ách cai trị, đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Ôn tập các bài 11,12,13,14,15.

1

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

Kiểm tra đánh giá giữa kì II ( 2/3 Lịch sử; 1/3 Địa lí)

1

Bài 16: Các cuộc khời nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X) (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3&4; Tiết 4 mục 5 &luyện tập và vận dụng)

4

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Lập được sơ đồ về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập thời kì Bắc thuộc trước thế kì X.

- Trình bày được những nét chính, giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu (K/n Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng).

- Nêu được kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc trước thế kỉ X.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

(Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, luyện tập và vận dụng)

2

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Trình bày được những biểu hiện trong việc gìn giữ văn hoá của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.

- Nhận biết được sự phát triển của văn hoá dân tộc trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc văn hoá Trung Hoa thời kì Bắc thuộc.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Bài 18:Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 luyện tập và vận dụng)

3

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Trình bày được những nét chính (nội dung, kết quả) về các cuộc vận động giành quyền tựu chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc, họ Dương.

- Mô tả được những nét chính trận Bạch Đằng lịch sử năm 938 và những điểm độc đáo trong cách đánh giặc của Ngô Quyển.

- Nêu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Bài 19: Vương quốc Chăm Pa từ thế kỉ II đến thế kì X (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3 & luyện tập và vận dụng)

3

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển của Cham - pa.

- Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Cham - pa.

- Nhận biết được một số thành tựu văn hóa của Vương quốc Cham - pa.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Bài 20: Vương quốc Phù Nam (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3 & luyện tập và vận dụng)

3

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

- Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam xưa.

- Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội, kinh tế của Phù Nam.

- Nhận biết được một số thành tựu văn hóa của Phù Nam.

2. Năng lực:

3. Phẩm chất:

Ôn tập

2

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:

1. Kiến thức:

- Hệ thống những kiến thức cơ bản của Lịch sử Việt Nam (từ nguồn gốc đến thế kỷ X).

- Các giai đoạn phát triển của Lịch sử Việt Nam từ nguyên thuỷ đến thời kỳ dựng nước Văn Lang - Âu lạc.

- Những cuộc khởi nghĩa lớn thời kỳ Bắc thuộc giành lại độc lập dân tộc.

- Những thành tựu văn hoá tiêu biểu văn hoá của Vương quốc Cham- pa, Phù Nam.

2. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

3. Phẩm chất :

- Lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước.

- Yêu mến, biết ơn những anh hùng dân tộc, các thế hệ cha ông đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước.

Kiểm tra đánh giá cuối học kì II (2/3 Lịch sử; 1/3 Địa lí)

1

Trả, sửa bài kiểm tra đánh giá cuối học kì II

1

>> Xem thêm: Phân phối chương trình Lịch sử 6 Kết nối tri thức

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ Lớp 6

Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức

(4)

Kiểm tra đánh giá giữa kì I

45 phút

( 1/3 Lịch sử; 2/3 Địa lí)

Tuần 10

1/ Kiến thức:

2/ Năng lực:

3/ Phẩm chất:

Viết trên giấy.

Kiểm tra đánh giá cuối kì I

45 phút

( 1/3 Lịch sử; 2/3 Địa lí)

Tuần 18

1/ Kiến thức:

2/ Năng lực:

3/ Phẩm chất:

Viết trên giấy.

Kiểm tra đánh giá giữa kì II

45 phút

( 2/3 Lịch sử; 1/3 Địa lí)

Tuần 26

1/ Kiến thức:

2/ Năng lực:

3/ Phẩm chất:

Viết trên giấy.

Kiểm tra đánh giá cuối kì II

45 phút

( 2/3 Lịch sử; 1/3 Địa lí)

Tuần 35

1/ Kiến thức:

2/ Năng lực:

3/ Phẩm chất:

Viết trên giấy.

Để chuẩn bị cho chương trình sách mới lớp 6, các bạn tham khảo 3 bộ sách mới sau đây:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 4.158
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 6 sách Kết nối tri thức Xem thêm