Phân phối chương trình Lịch sử 6 Kết nối tri thức

Kế hoạch bài dạy Lịch sử lớp 6

Phân phối chương trình Lịch sử 6 Kết nối tri thức là mẫu Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử sách mới chương trình giáo dục phổ thông. Mời các thầy cô tham khảo, soạn bài, lên kế hoạch bài giảng cho bài học sắp tới.

>> Tham khảo: Lịch Sử 6 sách Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ LỚP 6

NĂM HỌC 2021 - 2022

CẢ NĂM: 35 TUẦN, 52 TIẾT

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị

dạy học

(4)

Địa điểm

dạy học

(5)

HỌC KÌ I: 18 TUẦN (1 TIẾT/ TUẦN = 18 TIẾT)

1

CHƯƠNG 1: VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ?

Bài 1: Lịch sử và cuộc sống

1

Tuần 1

Ti vi, laptop…

Lớp học

2

Bài 2: Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử (Tiết 1 mục 1&2; tiết 2 mục 3&4, luyện tập và vận dụng)

2

Tuần 2-3

Ti vi, laptop…

Lớp học

3

Bài 3: Thời gian trong lịch sử

1

Tuần 4

Ti vi, laptop…

Lớp học

4

CHƯƠNG 2: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ

Bài 4: Nguồn gốc loài người

1

Tuần 5

Ti vi, laptop…

Lớp học

5

Bài 5: Xã hội nguyên thủy

1

Tuần 6

Ti vi, laptop…

Lớp học

6

Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

1

Tuần 7

Ti vi, laptop…

Lớp học

7

Lịch sử địa phương Kon Tum

1

Tuần 8

Ti vi, laptop…

Lớp học

8

Ôn tập

1

Tuần 9

Ti vi, laptop…

Lớp học

9

Kiểm tra đánh giá giữa kì I (1/3 Lịch sử; 2/3 Địa lí)

1

Tuần 10

Đề kiểm tra

Lớp học

9

CHƯƠNG 3: XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bài 7: Ai cập và Lưỡng Hà cổ đại (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3, luyện tập và vận dụng)

2

Tuần 11,12

Ti vi, laptop…

Lớp học

10

Bài 8: Ấn Độ cổ đại

1

Tuần 13

Ti vi, laptop…

Lớp học

11

Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3,4, luyện tập và vận dụng)

2

Tuần 14,15

Ti vi, laptop…

Lớp học

12

Bài 10: Hi Lạp và La Mã cổ đại (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3,4, luyện tập và vận dụng)

2

Tuần 16-17

Ti vi, laptop…

Lớp học

13

Kiểm tra đánh giá cuối học kì I 1/3 Lịch sử; 2/3 Địa lí)

1

Tuần 18

Đề kiểm tra

Lớp học

HỌC KÌ II: 17 TUẦN (2 TIẾT/TUẦN = 34 TIẾT)

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị

dạy học

(4)

Địa điểm

dạy học

(5)

14

CHƯƠNG 4: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X.

Bài 11: Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á

2

Tuần 19

Ti vi, laptop…

Lớp học

15

Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc 16 ở Đông Nam Á ( từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)

2

Tuần 20

Ti vi, laptop…

Lớp học

16

Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á( từ đầu công nguyên đến thế kỉ X)

(Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3, luyện tập và vận dụng)

2

Tuần 21

Ti vi, laptop…

Lớp học

17

CHƯƠNG 5: VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

Bài 14: Nhà nước Văn Lang Âu Lạc (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3; Tiết 4 luyện tập và vận dụng)

4

Tuần 22-23

Ti vi, laptop…

Lớp học

18

Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 luyện tập và vận dụng)

3

Tuần 24-25

Ti vi, laptop…

Lớp học

19

Ôn tập các bài 11, 12, 13, 14, 15.

1

Tuần 25

Ti vi, laptop…

Lớp học

20

Kiểm tra đánh giá giữa kì II (2/3 Lịch sử; 1/3 Địa lí)

1

Tuần 26

Đề kiểm tra

Lớp học

21

Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X) (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3&4; Tiết 4 mục 5 & luyện tập và vận dụng)

4

Tuần 26,27,28

Ti vi, laptop…

Lớp học

22

Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

(Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, luyện tập và vận dụng)

2

Tuần 28-29

Ti vi, laptop…

Lớp học

23

Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 luyện tập và vận dụng)

3

Tuần 29-30

Ti vi, laptop…

Lớp học

24

Bài 19: Vương quốc Chăm Pa từ thế kỉ II đến thế kì X (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3 & luyện tập và vận dụng)

3

Tuần 31-32

Ti vi, laptop…

Lớp học

25

Bài 20: Vương quốc Phù Nam (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3 & luyện tập và vận dụng)

3

Tuần 32-33

Ti vi, laptop…

Lớp học

26

Ôn tập

2

Tuần 34

Ti vi, laptop…

Lớp học

27

Kiểm tra đánh giá cuối học kì II (2/3 Lịch sử; 1/3 Địa lí)

1

Tuần 35

Đề kiểm tra

Lớp học

28

Trả, sửa bài kiểm tra đánh giá cuối học kì II

1

Tuần 35

Bài kiểm tra

Lớp học

>> Xem thêm: Kế hoạch giảng dạy môn Lịch sử lớp 6 Kết nối tri thức

Để chuẩn bị cho chương trình sách mới lớp 6, các bạn tham khảo 3 bộ sách mới sau đây:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 1.937
Sắp xếp theo
    Lịch sử lớp 6 sách Kết nối tri thức Xem thêm