Kế hoạch để tuyên truyền cho mọi người xung quanh biết về những quy định về xin đường, nhường đường khi tham gia giao thông

Nhằm hỗ trợ các em trong quá trình trả lời tự luận cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 2021 THPT - Kế hoạch để tuyên truyền cho mọi người xung quanh biết về những quy định về xin đường, nhường đường khi tham gia giao thông. VnDoc mời các em tham khảo câu trả lời chi tiết, chính xác trong bài viết dưới đây.

Đề thi tìm hiểu An toàn giao thông 2021 

Em hãy xây dựng kế hoạch để tuyên truyền cho mọi người xung quanh biết về những quy định về xin đường, nhường đường khi tham gia giao thông?

Đáp án đề thi tìm hiểu An toàn giao thông 2021 

Kế hoạch để tuyên truyền cho mọi người xung quanh biết về những quy định về xin đường, nhường đường khi tham gia giao thông:

1. Mục tiêu

- Phổ biến đến mọi người biết và có ý thức chấp hành quy định về xin đường, nhường đường khi tham gia giao thông.

- Đẩy mạnh ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông.

- Nâng cao văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông.

2. Yêu cầu

- Tất cả mọi người cần ý thức được tầm quan trọng, cần thiết của các quy định về xin đường, nhường đường khi tham gia giao thông.

- Công tác tuyên truyền được tất cả mọi người chuẩn bị kĩ lưỡng, thực hiện một cách nghiêm túc, theo đúng quy định của luật an toàn giao thông.

3. Đối tượng tham gia

Tuyên truyền đến tất cả mọi nhà, mọi người.

4. Nội dung, cách tiến hành

- Phát động các cuộc thi vẽ tranh, áp phích về quy định về xin đường, nhường đường khi tham gia giao thông.

- In ấn, phát tờ rơi về các nội dung an toàn giao thông tới mọi người.

- Tổ chức tuyên truyền về xin đường, nhường đường khi tham gia giao thông lồng ghép vào các buổi: sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, họp gia đình, họp tổ dân phố...

- Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và học sinh qua hệ thống truyền thanh của trường vào cuối mỗi buổi học.

- Tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu về các quy định về xin đường, nhường đường khi tham gia giao thông, các video về kỹ năng tham gia giao thông an toàn…

  • Nêu gương các điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tham khảo thêm các bài viết về Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 2021

Đánh giá bài viết
2 2.709
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm