Kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Mẫu kế hoạch tổ chức hoạt động ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Ngày 20/10 hằng năm được chọn là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam, vào ngày này các đoàn thể cơ quan, trường học thường tổ chức các hoạt động để kỉ niệm và chúc mừng các chị em phụ nữ. VnDoc.com xin giới thiệu mẫu kế hoạch tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Kế hoạch tổ chức 20/10 trường THCS

I. Mục đích yêu cầu:

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang của Đảng, của dân tộc và truyền thống 89 năm của Hội LHPN Việt Nam; phát huy hơn nữa lòng yêu nước, yêu CNXH, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước;

- Thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ phụ nữ, các thế hệ cán bộ Hội; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội trong thực hiện tốt tôn chỉ mục đích của Hội LHPN Việt Nam.

- Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn, cũng như của Phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

- Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, giao lưu một cách thiết thực, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Xây dựng người phụ nữ “Tự tin-Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang”

II. Nội dung và hình thức tổ chức:

1/ Tuyên truyền:

Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử sự ra đời và phát triển của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 90 năm qua (20/10/1930-20/10/2020).

Tuyên truyền Nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức của Phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin-Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Vận động Nữ CB-GV-NV tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, gắn với phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc“; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đưa Cuộc vận động vào chiều sâu, tạo ra nhiều điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tích cực thi đua đồng khởi mới, đồng khởi, khởi nghiệp.

2/ Tổ chức:

 • Giới thiệu sự ra đời của Hội LHPN Việt Nam.
 • Tổng kết phong trào thi đua hai giỏi năm học 2019-2020.
 • Tọa đàm: Chia sẽ kinh nghiệm nữ công gia chánh
 • Tổ chức văn nghệ giao lưu
 • Trò chơi truyền bóng tiếp sức mỗi đội cử 8 CĐV tham gia

3/ Nội dung chương trình:

 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 • Giới thiệu sự ra đời của Hội LHPN Việt Nam.
 • Tổng kết phong trào thi đua hai giỏi của năm học 2019-2020
 • Phát thưởng Công đoàn 2020-2021
 • Tọa đàm: Chia sẽ kinh nghiệm nữ công gia chánh
 • Tổ chức văn nghệ giao lưu: (mỗi tổ chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ)
 • Trò chơi chuyền bóng tiếp sức mỗi đội cử 8 CĐV tham gia

Gồm 4 đội chơi:

1. Tổ Toán + Tổ Tin- CN

2. Tổ Ngữ Văn- GDCD + Tổ Anh văn

3. Tổ Sử- Địa + Tổ TD-Nhạc -MT- VP

4. Tổ Lý- Hóa - Sinh

Thời gian gửi danh sách về BCHCĐ chậm nhất vào 17 giờ ngày 10/10/2019

III. Đối tượng tham dự:

Tất cả CBGV-NV đang công tác tại trường

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức:

Giao lưu chơi trò chơi dân gian giữa các tổ 15giờ 30 phút ngày 17/10/2020 tại sân trường THCS .....

Buổi chiều họp mặt, tọa đàm, giao lưu văn nghệ từ lúc 14 giờ 30 phút ngày 17/10/2020 Tại hội trường THCS .....

V. Thành phần ban tổ chức, ban trọng tài:

1/ Ban tổ chức:

+ Trưởng ban: Bà ....................................

+ Phó ban: Bà ..........................................

+ Các ủy viên: .........................................

2/ Trọng tài:

................................................................

3/ Hổ trợ các dụng cụ, nguyên liệu trang bị cho trò chơi: Ban nữ công + CĐV nam

VI. Kinh phí tổ chức:

Trích từ kinh phí hoạt động phong trào của công đoàn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỷ niệm 9 năm ngày phụ nữ Việt Nam và 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam” (20/10/1930 – 20/10/2020) của Công đoàn trường THCS ............... Đề nghị các tổ trưởng phổ biến đến các thành viên trong tổ cùng tham gia và thực hiện theo tinh thần công văn./.

TM. BAN NỮ CÔNG

TRƯỞNG BAN

2. Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC……

Trường……

Số:…../CĐ-LTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày…….tháng…….năm…….

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Năm học:………………

Kính gửi:

- Các đồng chí tổ trưởng tổ Công đoàn.

- Chi đoàn giáo viên.

- Liên Đội.

Căn cứ kế hoạch công tác tháng…… của Công đoàn trường………và tình hình thực tế của đơn vị, Ban nữ công xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm……năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (20/10/1930 - 20/10/…..) với những nội dung và thời gian cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA:

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

Giúp nữ đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ cũng như tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam.

Động viên nữ nhà giáo và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các cuộc vận động lớn của ngành.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

A. Đối với học sinh:

1. Đăng ký thực hiện “Tuần học tốt, ngày học tốt”

+ Thời gian: Từ ngày 10/10 đến 20/10/….

2. Tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa ngày 20/10, đặc biệt là những phẩm chất đạo đức tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.

+ Thời gian: Tiết chào cờ, tiết sinh hoạt lớp sáng thứ hai ngày…..

3. Phát thanh Măng non “Suy nghĩ và hát về mẹ và cô”

+ Thời gian: Đầu giờ buổi sáng và ra chơi 15 phút giữa giờ (Từ ngày 13/10 đến 20/10)

B. Đối với công đoàn viên và người lao động:

1. Hoạt động thao giảng - dạy tốt.

+ Mỗi nữ giáo viên đăng ký thực hiện một tiết dạy tốt.

+ Thời gian: Từ ngày 11/10 đến 18/10/….

* Lưu ý: BCH Công đoàn sẽ trao thưởng cho 10 nữ giáo viên có tiết dạy xuất sắc nhất.

2. Hoạt động thể dục thể thao

+ Giao lưu Bóng chuyền nữ.

+ Thời gian: 16h30 ngày 16/10/…..

3. Họp mặt, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ

3.1. Nội dung:

- Ôn truyền thống ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Trao thưởng những tiết dạy giỏi.

- Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Hạnh phúc gia đình”

3.2. Hình thức:

- Phần ôn truyền thống sẽ được thực hiện bằng trò chơi ghép ô chữ.

- Phần sinh hoạt văn hóa văn nghệ, mỗi tổ công đoàn chọn cử một nam công đoàn viên đại diện tham gia.

* Nội dung: 3 phần

+ Phần thứ nhất: Mặc và giới thiệu những trang phục đẹp, phù hợp với phụ nữ xưa và ngày nay.

+ Phần thứ hai: Thể hiện năng khiếu (hát, múa, khiêu vũ, MC….)

+ Phần thứ ba: Chia sẻ suy nghĩ về phụ nữ ngày nay với vấn đề bình đẳng giới.

3.2. Thời gian: Dự kiến 19h00 ngày 19/10/….

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban chấp hành Công đoàn chuẩn bị nội dung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm…. năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 trong giờ sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai và trong buổi họp mặt.

2. Tổ trưởng công đoàn hướng dẫn đăng ký các tiết dạy tốt của nữ giáo viên, cùng với Ban nữ công theo dõi, tham gia dự giờ giáo viên theo lịch phân công; Báo cáo kết quả về BCH công đoàn để tổng hợp trao thưởng trong 18/10/….. Đôn đốc công đoàn viên tham gia nhiệt tình, đông đủ.

3. Chi đoàn giáo viên phối hợp với BCH Công đoàn lên lịch và đôn đốc đoàn viên luyện tập tham gia giao lưu Bóng chuyền với đơn vị bạn; Chuẩn bị trang trí, khánh tiết cho buổi họp mặt ngày 19/10/…..

4. Liên đội chuẩn bị và thực hiện chương trình phát thanh măng non; Theo dõi và tổng hợp kết quả đăng ký thực hiện tuần học tốt.

5. Giáo viên chủ nhiệm các lớp hướng dẫn học sinh đăng ký, thực hiện ngày học tốt, tuần học tốt; Hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động do Đội tổ chức.

6. Ban chấp hành công đoàn sẽ xây dựng chương trình cụ thể cho buổi họp mặt.

IV. KINH PHÍ - KHEN THƯỞNG:

* Giải thưởng phần thi “Hạnh phúc gia đình”

- 1 giải nhất

- 1 giải nhì

- 1 giải ba

- 03 giải khuyến khích

- Giải thể hiện năng khiếu ấn tượng nhất

- Giải trả lời câu hỏi hay nhất

….……

….……

….……

….……

….……

….……

* Tiết dạy tốt:…….

* Nước uống:……..

* Tổng cộng:……..

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Chuẩn bị sắp xếp và trang trí hội trường:

2. Chuẩn bị máy chiếu, âm thanh, loa đài và nhạc cụ:

3. Biên tập và dẫn chương trình:

4. Chuẩn bị nước uống:

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm….. năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 của Công đoàn trường…….. Đề nghị các bộ phận, các đồng chí tổ trưởng công đoàn, giáo viên chủ nhiệm, Ban nữ công triển khai thực hiện đúng thời gian quy định; Tổ chức Đội, Chi đoàn giáo viên phối hợp thực hiện chặt chẽ trên tinh thần đoàn kết, hợp tác để các hoạt động đạt được kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và nhà trường ngày càng vững mạnh.

Đánh giá bài viết
2 24.292
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Quốc Tế Phụ Nữ Xem thêm