Sam Thiên Bình Toán học

Khối lớp 2 có 176 học sinh, 2/4 số học sinh nữ bằng 2/7 số học sinh nam.

Hỏi số học sinh nữ, nam là bao nhiêu?

3
3 Câu trả lời
 • Chanaries
  Chanaries

  Tỉ số giữa số học sinh nữ và nam là:

  2/4 : 2/7 = 2/4 × 7/2 = 7/4

  Tổng số phần bằng nhau là:

  7 + 4 = 11 (phần)

  Số học sinh nữ là:

  176 : 11 × 7 = 112 (học sinh)

  Số học sinh nam là:

  176 : 11 × 4 = 64 (học sinh)

  Đáp số:

  Nữ: 112 học sinh

  Nam: 64 học sinh

  0 Trả lời 11:10 06/06
  • Gấu Đi Bộ
   Gấu Đi Bộ

   Tỉ số giữa số học sinh nữ và nam là:

   2/4 : 2/7 = 2/4 × 7/2 = 7/4

   Tổng số phần bằng nhau là:

   7 + 4 = 11 (phần)

   Giá trị 1 phần là:

   176 : 11 = 16

   Số học sinh nữ là:

   16 × 7 = 112 (học sinh)

   Số học sinh nam là:

   176 - 112 = 64 (học sinh)

   Đáp số:

   0 Trả lời 11:11 06/06
   • Sếp trong nhà
    0 Trả lời 11:12 06/06

    Toán học

    Xem thêm