Lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới

6 58.961

Lời phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới 2018

Mẫu lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới được dùng nhân dịp các đồng chí Đảng viên được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc mẫu lời phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới như dưới đấy.

Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới

Kịch bản chương trình Lễ kết nạp Đảng viên mới

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

BÀI PHÁT BIỂU GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP

- Kính thưa các đồng chí đại biểu!

- Thưa toàn thể chi bộ

Được sự phân công của Chi ủy chi bộ Nguyễn Bá Ngọc - Y tế nhân dịp đồng chí Hải được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, tôi xin TM Chi ủy CB tôi xin có vài lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đ/c Trần Văn Hải:

Kính thưa tất cả các đ/c, Bác Hồ đã dạy Đảng viên chúng ta: Vào Đảng không phải để làm Quan phát tài, vào Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Từ giờ phút này đồng chí Hải đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự to lớn, song đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trước hết các đồng chí phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên. Đó là:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, Pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, công tác, phẩm chất chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng

3. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

4. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Trung thực với Đảng làm công tác phát triển đảng viên mới, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đồng thời đồng chí còn phải phát huy quyền hạn của Đảng viên được quy định tại điều 3, chương 1 của Điều lệ Đảng, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và được cử vào cơ quan lãnh đạo của Đảng khi các đồng chí còn trong thời gian là Đảng viên dự bị.

Về mặt tổ chức, đồng chí được Chi ủy phân công sinh hoạt tại chi bộ Nguyễn Bá Ngọc - Y tế. Nhiệm vụ chính trị của chi bộ chúng ta thực hiện tốt công tác GD THCS cho học sinh 2 xã ...... và ............, chăm sóc sức khỏe và công tác y tế cho nhân dân và học sinh. Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ................. đã xác định rõ phương hướng nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo bảo đảm nhà trường và trạm y tế ........... phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng năm.

Là Đảng viên mới, đồng chí phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ hàng tháng để cùng với các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tổ chức thức hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Bên cạnh những công việc đó, các đồng chí còn phải nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo, và khả năng vận động quần chúng của đảng.

Để tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Hải trong học tập, công tác và rèn luyện tốt, ngoài sự quan tâm của tập thể Đảng viên trong chi bộ, chi ủy quyết định tiếp tục phân công đồng chí Nguyễn Đông Vũ là người trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí Trần Văn Hải; đồng chí Nguyễn Đông Vũ là người trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí Trần Văn Hải tiến bộ và trở thành đảng viên chính thức của đảng sau khi trải qua 12 tháng dự bị.

Cuối cùng xin chúc các đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp.

Đánh giá bài viết
6 58.961
Thủ tục hành chính Xem thêm