Lỗi viết câu của học sinh Tiểu học và cách khắc phục

6 845
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Lỗi viết câu của học sinh lớp 4, 5 cách khắc phục
cấp tiểu học cho thấy học sinh mắc khá nhiều lỗi viết câu. Sau đây
những lỗi sai khi viết câu của học sinh lớp 4, 5 chia sẻ cách khắc phục
các lỗi này cho học sinh.
I. Hệ thống những lỗi viết câu nguyên nhân viết câu sai -
Tiếng Việt 4
1. Lỗi trong câu
1.1. Lỗi về cấu tạo ngữ pháp.
    
                
                  
  
                  
                
                
          
        
            
     
               
              
                
     
         
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
                 
               
      
               
               
               
             
      
                 
               
           
               
                 
                  
   
                  

                 
         
            
                 
                
               
               
               
             
               
                
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
                
                 
                 
                 
                   
 
      
                   
    
       
          
               

              
  
1.2. Lỗi về nghĩa .
               
        
         
                
              
              
                
        
                
                 
    

Lỗi viết câu của học sinh Tiểu học và cách khắc phục

Lỗi viết câu của học sinh Tiểu học được bao gồm chi tiết các lỗi và cách khắc phục được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn kỹ năng viết câu đúng ngữ nghĩa. Sau đây là những lỗi sai khi viết câu của học sinh lớp 4, 5 và chia sẻ cách khắc phục các lỗi này cho học sinh.

Từ thực tiễn của việc dạy và học môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học, các em viết được câu đúng ngữ pháp, câu hay là vấn đề không đơn giản. Hơn nữa ở các lớp dưới, các em mới chỉ đặt các câu đơn giản gồm hai thành phần chính đó là chủ ngữ và vị ngữ (câu đơn). Lên lớp 4, lớp 5 các em phải đặt câu có các thành phần phụ như trạng ngữ,…Đây là những kiến thức mới. Việc vận dụng ngữ pháp để đặt những câu này là vấn đề khó, bỡ ngỡ với các em. Do đó, còn nhiều em đặt câu sai, chưa hoàn chỉnh hoặc nội dung chưa rõ ràng, thoát ý.

Đánh giá bài viết
6 845
Lớp 5 Xem thêm