Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh

848763.459

Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh

Bản tự kiểm điểm cá nhân hay bản kiểm điểm học sinh giúp các bạn học sinh, sinh viên kiểm điểm lại bản thân, hành vi của mình khi vi phạm nội quy của trường lớp. Bản kiểm điểm học sinh có thể dùng cho các trường hợp như học sinh nói chuyện trong lớp, học sinh đi học muộn hay kiểm điểm vì không học thuộc bài. Mẫu bản tự kiểm điểm sẽ được gửi đến Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp nhận xét, đánh giá học sinh dựa trên tình hình học tập của học sinh. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh tại đây.

Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh

Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh
Mẫu bản tự kiểm điểm dành cho học sinh, sinh viên 

Nội dung cơ bản của mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh như sau:

Mẫu 1: Mẫu bản tự kiểm cá nhân của học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì ....... (năm học 20...... – 20......)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ..........

Em tên là: ...................................................................................................................

Học sinh lớp Trường THPT ..........................................................................................

Trong học kì ...... (năm học 20...... – 20.....) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

- Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào: ...................................................................................................

Học tập: .......................................................................................................................

Vấn đề khác: ................................................................................................................

- Khuyết điểm: Trong học kì ...... vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi
vi
Phạm
Vắng

phép,
xin về
Vắng không phépKhông chuẩn bị bàiKhông làm bài tậpKhông học bàiBị điểm kém (<5)Không phù hiệuKhông đồng phụcBị quản sinh phê bìnhMất TTBị phê bình ghi SĐBĐánh nhauVô lễ với giáo viên
Số lần             

Vi phạm khác: ............................................................................................................

* Tự xếp loại hạnh kiểm: .............................................................................................

* Ý kiến cá nhân: ........................................................................................................

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

 .........., ngày...tháng...năm....
                       Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2: Mẫu bản tự kiểm điểm của học sinh

Sở GD&ĐT......................

Trường...........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: - Ban giám hiệu trường.................
         - Giáo viên chủ nhiệm lớp.............

Em tên là:................................................................... Học sinh lớp:.............................

Nơi ở:..........................................................................................................................

Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ):...................................................................

Họ tên cha:.............................................................. Số điện thoại:................................

Họ tên mẹ:............................................................... Số điện thoại:................................

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):.......................................

Vi phạm nội quy vào ngày.....tháng.....năm...... Vi phạm lần thứ:.......................................

Nội dung vi phạm:..........................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

thuộc điều...................................... của trường..............................................................

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

                              ................, ngày.....tháng......năm.......
 Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngoài mẫu bản kiểm điểm, các em học sinh vẫn thường hay phải viết đơn xin phép nghỉ học mỗi khi nhà có việc hay xin nghỉ học vì ốm. Cách viết đơn xin phép nghỉ học cũng rất đơn giản, với mẫu đơn xin nghỉ học chúng tôi cung cấp dưới đây. Mời các em học sinh và phụ huynh tham khảo mỗi khi cần viết đơn xin nghỉ học cho con.

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm dành cho học sinh

Quốc hiệu: Cần ghi bằng chữ in hoa và được trình bày ra giữa trang giấy:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Ghi rõ ngày tháng lập biên bản

- Tiêu ngữ: Cần phải ghi rõ bản kiểm điểm về việc gì, viết chữ in hoa và trình bày ra giữa trang giấy.

Ví dụ: 

BẢN KIỂM ĐIỂM
V/v: Đi học quên vở bài tập toán hình

- Phần "Kính gửi": cần nêu rõ gửi ai và cũng được trình bày ra giữa trang giấy.

Ví dụ: 

Kính gửi: cô giáo chủ nhiệm lớp 6B

- Tiếp theo cần nêu rõ thông tin người viết bản kiểm điểm, học sinh lớp nào

Ví dụ:

Em tên là: Nguyễn Văn A, học sinh lớp: 6B

- Tiếp theo là thời gian vi phạm, cũng như lý do viết bản kiểm điểm.

- Lời hứa của bản thân về việc vi phạm

Ví dụ: Em biết việc làm sai trái trên của em là chưa tốt, chưa chấp hành nghiêm túc nội quy học tập của nhà trường. Em rất ân hận về việc này.

Em xin hứa sẽ từ lần sau trở đi em sẽ mang vở bài tập đầy đủ.

- Cuối cùng là chữ ký của người lập kiểm điểm, tùy vào từng lý do để cần cả chữ ký của phụ huynh học sinh.

Đánh giá bài viết
848763.459
Giáo dục - Đào tạoXem thêm