Mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh

Mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh mầm non

Mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh là mẫu sử dụng phổ biến dành cho các cơ sở giáo dục mầm non. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh tại đây.

Mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh

Mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh

Nội dung cơ bản của mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh như sau:

SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 quy định công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHẦN I - THÔNG TIN CHUNG

(Phần này do cha, mẹ học sinh tự điền)

1. Họ và tên học sinh (chữ in hoa) ........................................................... Nam Nữ

2. Ngày tháng năm sinh: ...... / ....... / ............

3. Họ và tên bố hoặc người giám hộ: ...........................................................................

Nghề nghiệp ................................................. Số điện thoại liên lạc .............................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................

4. Họ và tên mẹ hoặc người giám hộ: ..........................................................................

Nghề nghiệp ................................................. Số điện thoại liên lạc .............................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................

5. Con thứ mấy: ............................................ Tổng số con trong gia đình: ...................

6. Tiền sử sức khỏe bản thân:

a) Sản khoa:

- Bình thường   

- Không bình thường: Đẻ thiếu tháng   Đẻ thừa tháng  Đẻ có can thiệp   Đẻ ngạt

- Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (nếu có cần ghi rõ tên bệnh: ..................................

.................................................................................................................................

b) Tiền sử bệnh/tật: Hen     Động kinh    Dị ứng    Tim bẩm sinh

c) Tiêm chủng:

STT Loại vắc xin Tình trạng tiêm/uống vắc xin
Không Không nhớ rõ
1 BCG      
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván
  Mũi 1      
  Mũi 2      
  Mũi 3      
3 Bại liệt  
  Mũi 1      
  Mũi 2      
  Mũi 3      
4 Viêm gan B  
  Sơ sinh      
  Mũi 1      
  Mũi 2      
  Mũi 3      
5 Sởi      
6 Viêm não Nhật Bản B
  Mũi 1      
  Mũi 2      
  Mũi 3      
7 ...      

d) Hiện tại có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, ghi rõ tên bệnh và liệt kê các thuốc đang dùng:

.....................................................................................................................................

7. Thay đổi địa chỉ chỗ ở hoặc số điện thoại (nếu có)

.....................................................................................................................................

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để có thể xem đầy đủ nội dung thông tin của mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh

Đánh giá bài viết
1 38.493
Bảo hiểm Xem thêm