Mẫu đăng ký dự thi Đại sứ văn hóa đọc 2023

Mẫu giấy thông tin dự thi Đại sứ văn hóa đọc 2023

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023 là hoạt động dành cho học sinh và sinh viên trên toàn quốc nhằm khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng.

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2023 dành cho học sinh, sinh viên gồm có đề 1, đề 2, đề 3. Vậy để làm các đề này thì cần biết về mẫu đăng ký dự thi Đại sứ văn hóa đọc 2023. Sau đây là mẫu giấy thông tin dự thi đại sứ văn hóa đọc năm 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

THÔNG TIN DỰ THI

CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2023”

1. Thông tin của thí sinh dự thi

Họ và tên:........................................................................................................................

Ngày sinh: ......................................................................................................................

Lớp: .................................................... Trường: .............................................................

Quận/ huyện: ..................................... Tỉnh/ thành phố: .................................................

Số điện thoại cá nhân (nếu có): .....................................................................................

2. Thông tin trường

Địa chỉ:…………………………………………….............……………………………………

Thầy/ cô phụ trách cuộc thi:.............................................................................................

Số điện thoại: ......................................... Email: .............................................................

3. Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ)

Họ và tên bố/ mẹ: ......................................... Nghề nghiệp: ...........................................

Số điện thoại: ................................................ Email: .......................................................

Địa chỉ gia đình: ...............................................................................................................

BỐ/MẸ THÍ SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)
THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Đánh giá bài viết
43 6.041
Sắp xếp theo

Biểu mẫu Giáo dục - Đào tạo

Xem thêm