Nguyễn Châu Toán học Lớp 4

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 400m, chiều dài hơn chiều rộng 80m

. Trung bình cứ 10m2 thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

6
6 Câu trả lời
 • Chít
  Chít

  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 400m, chiều dài hơn chiều rộng 80m. Trung bình cứ 10m2 thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

  Nửa chu vi thửa ruộng là:

  400: 2 = 200 (m)

  Chiều rộng thửa ruộng là:

  (200 : 2) - 80 = 20 (m)

  Chiều dài thửa ruộng là:

  20 + 80 = 100 (m)

  Diện tích thửa ruộng là:

  20 x 100 = 1200 (m2)

  1200m2 thu hoạch được số kg thóc là

  1200 : 10 x 20 = 2400 (kg) = 24 tạ

  đ/s: 24 tạ

  Trả lời hay
  11 Trả lời 21/11/22
  • Ai Doruyashi
   Ai Doruyashi

   nửa chu vi là : 400 \div 2 = 200(m) Chiều dài hình đó là :\left(200 + 80\right) \div 2 =140(m)
   chiều rộng là:200-140=60 (m)
   diện tích là: 140x60=28000(m2)
   thu hoạch đc số thóc là :28000 \div 10 \times 20 = 56000

   Đ/S:56000


   Trả lời hay
   3 Trả lời 13/11/21
   • ĐCMMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddd
    ĐCMMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddd

    Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 400m, chiều dài hơn chiều rộng 80m. Trung bình cứ 10m2 thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc

    Trả lời hay
    3 Trả lời 21/11/21
    • Bùi Thị Minh Châu
     Bùi Thị Minh Châu

     Câu này khó quá em mới học lớp 4

     Trả lời hay
     1 Trả lời 21/11/21
     • Thơ Nguyễn
      Thơ Nguyễn

      bài tập lp 4 mà e

      1 Trả lời 20/11/22
     • Thơ Nguyễn
      Thơ Nguyễn

      bài tập lp 4 mà e

      0 Trả lời 20/11/22
     • Thơ Nguyễn
      Thơ Nguyễn

      bài tập lp 4 mà e

      0 Trả lời 20/11/22
    • Ash Ketchum
     Ash Ketchum

     nửa chu vi là : 400 \div 2 = 200(m)
     Chiều dài hình đó là :\left(200 + 80\right) \div 2 =140(m)
     chiều rộng là:200-140=60 (m)
     diện tích là: 140x60=28000(m2)
     thu hoạch đc số thóc là :
     28000 \div 10 \times 20 = 56000

     Đ/S:56000

     0 Trả lời 07/11/21
     • Anh Phạm
      Anh Phạm

      câu hỏi đâu???

      0 Trả lời 03/12/21
      Tìm thêm: toán lớp 4

      Toán học

      Xem thêm