Ng Thanh Taam Tiếng Anh lớp 7

My son is ( handsome) ......... than him

My son is (handsome) ....................... than him 

3
3 Câu trả lời
 • Ẩn Danh
  Ẩn Danh

  - so sánh hơn nha

  - công thức với tính từ dài:

  S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V

  S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

  Trả lời hay
  3 Trả lời 15:36 11/01
 • Trang Nguyễn
  Trang Nguyễn

  My son is more handsome than him

  0 Trả lời 15:30 11/01
 • Hằngg Ỉnn
  Hằngg Ỉnn

  Bạn xem lí thuyết bài: https://vndoc.com/so-sanh-hon-lop-6-239768

  0 Trả lời 15:36 11/01

Tiếng Anh

Xem thêm