Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Nhất trí phương án tăng lương công chức, viên chức từ 1.7.2023

Dự kiến tăng lương cơ sở từ giữa năm 2023

Chính phủ sẽ hoàn thiện và triển khai hiệu quả chính sách về lao động, tiền lương, trong đó thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023.

Báo cáo phân bổ ngân sách T.Ư năm 2023 chiều 20.10, Chính phủ trình Quốc hội quyết định việc chưa thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của T.Ư trong năm 2023.

Từ ngày 1.7.2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (khoảng 20,8%); tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo khoảng 12,5%.

Theo ý kiến, cùng với mức điều chỉnh tăng 7,4% đã thực hiện năm 2022 thì cơ bản tương đương mức tăng lương cơ sở.

Cạnh đó, hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công và tăng chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%.

Từ ngày 1.1.2023, điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25 năm 2021 của Bộ Chính trị.

Các bộ, cơ quan T.Ư, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Trong giai đoạn 2023 - 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương tại Nghị quyết 34 năm 2021 của Quốc hội.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù, Chính phủ đề nghị tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 năm 2018 của T.Ư Đảng.

Chính phủ cũng đề nghị năm 2023 giữ nguyên mức lương hiện hưởng như năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù (tính theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng).

Về ngân sách để tăng lương công chức, viên chức, báo cáo của Bộ trưởng Tài chính, dự kiến sẽ tăng chi ngân sách nhà nước khoảng 60.000 tỉ đồng, trong tổng số tăng chi khoảng khoảng 338.000 - 340.000 tỉ đồng của năm 2023.

Về nguồn ngân sách cho tăng lương, Chính phủ cho biết, cùng với việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương, dự kiến bố trí dự toán chi ngân sách T.Ư năm 2023 là 12.500 tỉ đồng để đảm bảo nguồn thực hiện.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội cho biết, Ủy ban nhất trí lùi thời gian cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang như Nghị quyết 27.

Ủy ban này cũng nhất trí với phương án tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng và tăng khoản hỗ trợ một số đối tượng chính sách như Chính phủ trình.

Lương cơ sở chưa được điều chỉnh từ năm 2020 tới nay, nếu giữ mức như hiện nay (1,49 triệu đồng/tháng) sẽ ảnh hưởng tới đời sống một bộ phận người lao động trong khu vực nhà nước, một số đối tượng người nghỉ hưu trước năm 1995, người có công, phụ cấp nghề với cán bộ y tế, y tế dự phòng hiên thấp, nên điều chỉnh tăng lương cho các đối tượng này là phù hợp.

Cơ quan thẩm tra cũng nhất trí việc tăng lương với phương án Chính phủ trình, đồng thời giữ nguyên mức lương hiện hành năm 2022 với các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế thu nhập tài chính đặc thù.

Đánh giá bài viết
8 13.753
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm